korfbal.be
VIERJAARLIJKS BELEIDSPLAN 2013-2016

De missie van de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) Vlaamse Liga vzw is de beoefening en de verspreiding van de korfbalsport te bevorderen. Korfbal is de enige balsport waar meisjes en jongens op gelijkwaardige basis samen sport beoefenen, al dan niet in competitie. De KBKB Vlaamse Liga vzw propageert de kenmerken van de korfbalsport: het gemengde karakter, de noodzaak tot samenspel, de ruimte en het respect voor het individu, de veelzijdigheid en het all round karakter van de sport.

MISSIE:
 
De KBKB Vlaamse Liga vzw blijft ook in de deze Olympiade streven naar GROEI & KWALITEIT waarbij zij in deze periode (2013-2016) verder de nadruk wenst te leggen op COMMUNICATIE, SEGMENTATIE, IMAGO & VISIBILITEIT.
 
De KBKB Vlaamse Liga vzw wenst op een duidelijke en eenvoudige manier haar betrachtingen te communiceren, waarbij korfbal op een evenwaardige wijze wordt beschikbaar gesteld aan verschillende groepen van gegadigden, op de voor hen meest aangepaste wijze.
 
Korfbal zal aangeboden worden in verschillende vormen, zodat er segmentatie tot stand komt in alle richtingen: naar boven en naar beneden, maar ook geografisch, zodat het verruimde korfbalaanbod voor iedereen toegankelijk is.
Het is het doel van de KBKB Vlaamse liga vzw om de korfbalsport onder de aandacht te brengen van alle bestaande en potentiële stakeholders, om zo onze sport toegankelijker en interessanter te maken
Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering