korfbal.be
Werk- en Studievergadering zaterdag 11 maart 2017
Gepubliceerd: 22/02/2017 - David Van den Bosch

Neem deel aan het toekomstig beleid van de KBKB door je input te geven tijdens de Werk- en Studievergadering van de federatie aansluitend aan de Algemene Vergadering op zaterdag 11 maart 2017. Aan de hand van een brainstormtechniek zullen 4 onderwerpen behandeld worden in evenveel parallelle sessies. Het staat iedere club vrij om meerdere personen in te schrijven aangezien iemand maar aan één sessie tegelijk kan deelnemen. Een specifieke voorbereiding is niet nodig, maar enige affiniteit met het onderwerp is wenselijk.

Volgende topics worden besproken:

Welke acties kunnen we ondernemen in functie van respect tussen spelers, trainers, scheidsrechters en supporters op weg naar een veilig sportklimaat?

Hoe kunnen we er voor zorgen dat verbaal en fysiek geweld achterwege blijven op en naast het korfbalterrein? Hoe kunnen we zorgen dat onze jeugd de sport kan beoefenen in sfeer van sportiviteit en fair play? Hoe houden we onze scheidsrechters gemotiveerd?

Hoe kan korfbal inzetten op verdere digitalisatie in haar processen en communicatie?

De federatie start met de uitrol van een digitale ledenadministratie. Welke andere processen kunnen we nog digitaliseren? Hoe kunnen we verder inspelen op de technologische ontwikkelingen? Hoe zorgen we dat we iedereen aan boord hebben bij deze digitalisatie?

Hoe kunnen we korfbal meer in de kijker/media krijgen met de middelen die voorhanden zijn?

Welke stappen kunnen we nemen om onze sport/clubs/spelers meer in de kijker te plaatsen? Met welke media kunnen we (samen)werken? Hoe halen we het meeste uit onze visibiliteit?

Hoe krijgen we onze gediplomeerde trainers op het veld?

Opgeleide trainers worden alsmaar belangrijker in het huidige sportlandschap. Ook de overheid speelt hier op met haar subsidietoelagen. Hoe krijgen we trainers met een erkend diploma op het terrein om de verworven competities in de praktijk te brengen?

Het inschrijvingsformulier vind je hier. Gelieve dit te bezorgen aan het Bondsbureau voor 1 maart 2017.


Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering