korfbal.be
Checklist jaarlijks verplichtingen vzws
Gepubliceerd: 27/09/2016 - David Van den Bosch
Dynamo Project, het clubondersteuningsorgaan van de Vlaamse Sportfederatie, heeft een document ontwikkeld dat een handig hulpmiddel kan zijn voor alle clubs en vzws. In dit document vind je alle jaarlijkse verplichtingen terug waar een vzw juridisch aan moet voldoen. Aan elke stap wordt ook de correcte timing verbonden. Deze tool is onontbeerlijk voor het goede bestuur van je organisatie. Je vindt dit document terug op de KBKB-site onder de hoofding Informatie op onze documentenpagina. Mocht je nog verdere vragen hebben, kan je altijd op het Bondsbureau terecht.
Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering