korfbal.be
Voorleggen van coachlicenties op de wedstrijden
Gepubliceerd: 10/11/2016 - KBKB
De scheidsrechter en de jury zullen voor de aanvang van een wedstrijd alleen toekijken of de persoon die op het formulier vermeld staat als coach werkelijk deze persoon is. Hier wijzigt er niets ten overstaan van vorig jaar.
 
Alle hoofdcoachen (T1) van Top-Promo league en U titelreeksen jeugd moeten beschikken over een geldige coachlicentie. Indien tijdens de wedstrijd de coach in bovenvermelde reeksen weggestuurd wordt door de scheidsrechter mag de assistent coach (T2) de taak overnemen (als hij/zij op voorhand vermeld staat op het formulier) en hij/zij moet dan niet beschikken over een geldige coachlicentie.
De formulieren zullen gecontroleerd worden op het bondsbureau om na te gaan of de coach (T1) beschikt over een geldige coachlicentie .
De eerste driemaal dat een ploeg aantreed met een coach zonder licentie zal de club niet beboet worden.
Als een ploeg viermaal aantreed in de zaalcompetitie met een coach die niet over de nodige attesten beschikt, zal een boete volgen voor de club. 
Sport Vlaanderen Team Belgium Arena Bego NDN Jako Euro Millions Sportbeat Antwerpen Sport Beslist.be Crossroad Consulting TDD Engineering