Medisch verantwoord sporten

Korfbal is door de Vlaamse Minister van Sport erkend als topsport en moet daarom voldoen aan de regels opgelegd door Nationaal AntiDoping Agentschap (NADO). Hierdoor moeten onze internationale atleten voldoen aan de reglementering rond het invullen van Whereabouts. Het onderwerp Medisch Verantwoord Sporten staat onder toezicht van de Medische Cel van de KBKB.
Voor meer info in verband met Medisch Verantwoord Sporten, neem contact op met Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be).
 
Externe links:
NADO Vlaanderen
 
 WADA
 
 
Ethisch verantwoord sporten
 
De thema's onder de noemer Ethisch Verantwoord Sporten worden bewaakt door het Comité EVS van de KBKB. Zij werken aan preventieve en promotionele  maatregelen omtrent deze thema's.
 
 
 
 
Vertrouwenspersoon:
De KBKB is momenteel op zoek naar een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit. Lees de taakomschrijving hier.  Gelieve je kandidatuur in te sturen voor 30 maart 2018.
 
Externe links:
1712