10/01/2019
ALEXIS ELEWAUT
Zonder scheidsrechter geen korfbal. 

Toch staan jongeren niet in de rij om in het weekend op de amateurvelden te gaan fluiten. Ze willen hun vrije tijd niet opgeven of vrezen de kritiek die ze krijgen bij een impopulaire beslissing. Toch kunnen jongeren er wel degelijk bij gebaat zijn om scheidsrechter te worden.

Niet alleen in het profvoetbal, maar ook op onze korfbalvelden worden scheidsrechters wekelijks negatief benaderd. Veel korfballende kinderen voelen zich daarom niet aangetrokken tot de positie van scheidsrechter. Gevolg: clubs komen elke week scheidsrechters tekort. Zonde, want fluiten kan een positieve uitwerking hebben op het sportinzicht en het zelfvertrouwen van de jeugd. Daarnaast heeft het een positieve uitwerking op het korfbal: wie zelf in de schoenen van de scheidsrechter heeft gestaan, heeft meer respect voor zijn of haar positie. 

Vijf redenen waarom coaches en ouders jonge voetballers moeten aanmoedingen om scheidsrechter te worden

 

1. Karaktervorming

Als scheidsrechter heb je een enorme verantwoordelijkheid. Het vereist toewijding, betrokkenheid en het vraagt ​​zowel fysiek als emotioneel veel van de jeugd. Ze krijgen moeilijke situaties voor hun kiezen en leren daarop te anticiperen en het hoofd koel te houden. Deze vaardigheden komen van pas in het leven buiten de korfbalvelden. 

2. Betrokkenheid bij de sport en de club

Bij de overgang van junioren- naar seniorenkorfbal haken veel spelers af. Een speler die zich betrokken voelt bij de club, is vaak enthousiaster over de sport en daardoor minder geneigd te stoppen. Door spelers buiten hun reguliere trainingen en wedstrijden ook als scheidsrechter in te zetten, creëer je betrokken leden. Zo leren ze bovendien meer spelers, vrijwilligers en ouders op de club kennen. 

3. Spelinzicht

Als scheidsrechter krijgen kinderen een uniek kijkje in het spel, anders dan wanneer zij zelf aan de bal zijn of langs de zijlijn staan. Zeker wanneer er een spelregelbewijs MasterZ hebben behaald, leren kinderen veel over het spel en de keuzes die door een scheidsrechters worden gemaakt. 

4. Extra zakcentje

Als blijk van waardering geven clubs hun scheidsrechters vaak een kleine vergoeding per gefloten wedstrijd. Dat zijn geen hoge bedragen. Toch is dat voor jongere scheidsrechters een leuke bijverdienste. 

5. Respect voor de scheidsrechter

Wie in de schoenen van de scheidsrechter heeft gestaan, weet hoe moeilijk het kan zijn om de juiste beslissing te nemen. Die wetenschap vergroot de acceptatie van de scheidsrechter.