12/06/2019
ALEXIS ELEWAUT

Na het succes van de opleidingstrajecten voor trainers, is M-factor uitgebreid


 Na het succes van de opleidingstrajecten voor trainers, is M-factor uitgebreidom het
motiverend klimaat binnen de volledige sportclub te stimuleren, een M-Club verhaal.
Hierin worden de initiatiesessie en workshops voor trainers aangevuld met
- Een opleidingstraject (workshop & individuele coaching) voor
bestuursleden van een sportclub, waarin geïnteresseerde bestuursleden in
groep aan de slag gaan met een concreet actieplan rond waarden en Mleiderschap
- Een informeel praatcafé voor ouders waarin ideeën kunnen gedeeld worden
rond hoe ouders op een motiverende manier kunnen inhaken op herkenbare
situaties die ze meemaken met hun sportende kroost.

https://mfactor.be/