01/07/2019
Mercedes Van den Eynde

VZW's worden jaarlijks opgezadeld met een heel aantal administratieve verplichtingen. 


Om de bomen door het bos nog te zien hebben we de belangrijkste zaken kort op een rij gezet:

  • Boekhouding neerleggen op de griffie (staat van de ontvangsten en uitgaven + inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen) 
  • Minstens één Algemene Vergadering houden (+ verslag opmaken)
  • Minstens één Raad van Bestuur houden (+ verslag opmaken)
  • Ledenregister bijhouden op de zetel
  • Rechtspersonenbelastingaangifte invullen
  • Patrimoniumtaks of Taks der Vergoeding van Successierechten voldoen indien van toepassing

Een handige checklist met een uitvoeriger overzicht is hier terug te vinden. 

Clubs of clubbestuurders die meer willen weten over het organiseren en beheren van hun club of informatie wensen omtrent wetgeving, boekhouding, vrijwilligerswerking, beleidsplan, GDPR, sponsoring of het verenigingswerk kunnen steeds terecht op de website van het Dynamo Project.