03/07/2019
Mercedes Van den Eynde

De deadline om jouw club voor te dragen als pilootclub in dit unieke project van het VSF nadert. Op 10 juli sluiten de aanmeldingen voor de clubgrade af.


Op de Algemene Vergadering van 11 juni 2019 werd er een kleine presentatie gegeven door Rijko één van de drie korfbalclubs die reeds in een vorige fase in het project zijn gestapt. Naast Rijko werden ook Ganda en Kwik geselecteerd om deel te nemen aan de clubgrade. De presentatie is hier nogmaals terug te vinden. Kort geven we nog mee wat de clubgrade inhoudt en wat je als club kan verwachten.

Missie van het project

Via de clubgrade wil men ervoor zorgen dat de deelnemende sportclubs versterkt worden of zoals het VSF omschrijft de club een upgrade geven. Het traject dat jouw club zal bewandelen is sterk afgestemd op de noden van de club zelf. Rond een thema naar keuze gaat het clubbestuur samen met zijn leden en begeleiding vanuit het project aan de slag met als hoofddoel de positie van de vereniging in het sportlandschap te versterken.

Wat verwacht het VSF van de kandidaat-club?

 • Je sportclub formuleert een centrale vraag of uitdaging waarrond ze wil werken.
 • Je sportclub doorloopt het ondersteuningstraject volledig van september 2019 t.e.m. juni 2020.
 • Verschillende stakeholders van je sportclub (leden, ouders van leden, trainers, bestuurders...) worden bij het traject betrokken.
 • Verschillende stakeholders  van je sportclub vullen wetenschappelijke vragenlijsten in.
 • Je levert feedback over de ondersteuningsvormen die ingezet worden binnen je sportclub.

 

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

Pilootclubs moeten aan volgende criteria voldoen:

 • Je club wil een uitdaging of verandering met de hele club aanpakken.
 • Drie of meer bestuursleden staan achter de kandidatuurstelling van je club.
 • Je club is aangesloten bij een erkende sportfederatie.

Bij de selectie van pilootclubs wordt met volgende aspecten rekening gehouden:

 • De groep pilootclubs wordt divers samengesteld qua sporttak, schaalgrootte en geografische spreiding.
 • Bij vragen of onduidelijkheden over je kandidatuur nemen we telefonisch verder contact op.
 • Mogelijk contacteren we je sportdienst en/of sportfederatie voor achtergrondinformatie.

 

Meer informatie kan je hier vinden en een uitgebreide toelichting van het hele project clubgrade kan je hier lezen.