30/07/2019
Mercedes Van den Eynde

Wat is het?

Het UBO register werd ingevoerd om de financiering van terrorisme en het witwassen van geld te voorkomen. Het register moet voor een beperking van het gebruik van contanten zorgen.


Het register zal ervoor zorgen dat de uiteindelijke begunstigden in België van die contanten in kaart gebracht worden. Voluit staat UBO voor ulimate beneficial owner. VZW’s moeten via MyMinFin.be informatie bezorgen over de “uiteindelijke begunstigden” en naar het UBO register sturen. De aangifte dient jaarlijks te gebeuren.

Wie moet informatie bezorgen?

 • De leden van de Raad van Bestuur;
 • Personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging;
 • Stichters van een stichting
 • Natuurlijke personen of wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de VZW of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging uitoefent.

De laatste categorie kan je in de ruime zin alle sportbeoefenaars van een bepaalde sporttak bedoelen, deze mogen volgens de handleiding van de overheid op een algemene manier omschreven worden. Vb. de leden van een sportclub.

Welke gegevens moeten doorgegeven worden?

Voor VZW’s gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Verblijfadres
 • De datum waarop hij/zij UBO is geworden
 • Rijksregisternummer
 • Categorie(ën) van UBO waartoe hij/zij behoort

 

Hoe aangifte doen?

 1. Login op de applicatie: dit kan via deze link
 2. Zoek je vereniging (=entiteit) op
 3. Voeg de “begunstigden” toe

Via deze handleiding over de UBO applicatie krijg je meer informatie over hoe je als vzw de aangifte verricht. Of bekijk hier het demofilmpje van de aangifte. 

Deadline?

De eerste aangifte moet voor 30 september 2019 gebeuren. Hou er rekening mee dat er boetes van 250 euro tot 50 000 euro mogelijk zijn, bij het niet naleven van deze verplichting.

Meer informatie