01/08/2019
Mercedes Van den Eynde

Omdat 2020 stilaan begint te naderen brengen we het verbod op gebruik van wegwerpbekers, blikjes of petflesjes op events graag terug onder de aandacht! Dranken zullen enkel nog geserveerd mogen worden in herbruikbare bekers. 


Voor niet-overheden is er een uitzondering mogelijk. Een organisator (niet-overheid) kan nog kiezen om zijn dranken te serveren in wegwerpverpakkingen maar dan moet hij ervoor zorgen dat de verpakkingen voor 90% opnieuw ingezameld worden. Vanaf 2022 zal dit zelfs stijgen tot 95%. De bewijslast van de recuperatie van de materialen ligt bij de organisator. Het verleden heeft aangetoond dat sorteerbakken niet helpen om het gevraagde percentage te behalen. Er zal gezocht moeten worden naar een effectief retoursysteem om de beoogde hoeveelheid materiaal opnieuw ingezameld te krijgen. 

Praktische informatie rond een mogelijk retoursysteem is hier te vinden. 

Wat beschouwt men als een evenement?

  • Periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport, feesten,...
  • De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd
  • De aangelegenheid gaat op een bepaald tijdstip door en is tijdelijk
  • Iedereen is welkom al dan niet tegen betaling
  • Kan doorgaan op privaat of publiek terrein (vb. wijkfeest, sportmanifestatie, sportstadion,...)

De reguliere werking van een zwembad, recreatiepark of sporthal valt niet onder de omschrijving van evenement in deze wetgeving. Wanneer er speciale activiteiten in doorgaan zoals een optreden, een toernooi of bekermatch waarvoor publiek wordt uitgenodigd en van tijdelijke aard is, moet het geheel wel als een evenement beschouwd worden en dus voldoen aan de bovenstaande wetgeving. 

Wie is de organisator?

De organisator is logischerwijze degene die het event organiseert. Indien het evenement doorgaat in de openbare ruimte dan is de persoon die de aanvraag indient de organisator. Het is de taak van de organisator om ervoor te zorgen dat alle drankaanbieders binnen de eventzone de bovenstaande regels naleven.

Evenementen van de overheid of in samenwerking met de overheid

Voor activiteiten georganiseerd door een lokale overheid gelden specifieke regels. Wanneer je met jullie korfbalclub meewerkt aan een event van de sportdienst in jullie gemeente kan de uitzonderingsregel niet toegepast worden. Bij dit soort organisaties moeten alle dranken geserveerd worden in herbruikbare bekers of glazen. 

Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden op de website van OVAM via deze link

Bron: OVAM en VSF