03/12/2019
Mercedes Van den Eynde

Het einde van het jaar nadert net als het einde van het boekjaar van je club. 


Korfbalclubs die een vereenvoudigde boekhouding hebben, moeten jaarlijks een jaarrekening opmaken en neerleggen bij de griffie. Voor je dit kan doen als club, moet de jaarrekening goedgekeurd worden door jullie Algemene Vergadering. Om alles goed te laten verlopen, volg je best onderstaande stappen.

Welke stappen moet je als club voor het einde van het boekjaar ondernemen?

  • Inventaris opmaken
  • Datum Algemene Vergadering vastleggen. De Algemene Vergadering moet plaatsvinden binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar.

Welke stappen moet je ondernemen na het einde van het boekjaar?

  • Begroting opmaken
  • Bijlage B en C invullen voor kleine VZW's
  • De oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering versturen. (Minstens 15 dagen op voorhand.)
  • Voeg de goedkeuring van jullie jaarrekening en begroting van het nieuwe boekjaar als agendapunten toe voor je volgende AV.
  • Verstuur een kopie van beide documenten samen met de oproepingsbrief naar alle leden. 
  • Leg de goedgekeurde jaarrekening neer op de griffie. Dit binnen een periode van 30 dagen na afloop van de AV. De begroting dient niet neergelegd te worden aangezien het om een intern document gaat.

Meer informatie

 

Bron: VSF