22/06/2020
Mercedes Van den Eynde

De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen. Voor sport worden volgende zaken voorzien:


87 miljoen euro voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

De coronacrisis heeft heel wat schade aangericht in het Vlaamse verenigingsleven. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist om 87 miljoen euro uit te trekken voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Het budget wordt via de steden en gemeenten verdeeld. 

84 miljoen gaat naar Vlaamse steden en gemeenten, ongeveer 3 miljoen gaat naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar de faciliteitengemeenten via vzw De Rand. Lokale overheden zullen vrij kunnen kiezen hoe ze de middelen inzetten en hoeveel budget naar welke vereniging gaat. Enkele ministers hebben gesteld dat de focus hierbij eerst moet liggen op de sportieve verenigingingen. Deze extra middelen zullen normaal in de loop van de zomervakantie overgemaakt worden aan de lokale besturen. Op dit overzicht kan je terugvinden hoeveel jouw gemeente of stad ontvangt. 

VSF schreef alle lokale besturen reeds aan om te vragen bij de verdeling van de middelen extra aandacht te geven aan lokale sportverenigingen. VSF raadt aan om als sportclub zelf lokale politieke mandatarissen aan te spreken om de situatie van hun club kenbaar te maken. Op die manier is het lokale bestuur op de hoogte van jullie situatie en worden de sportclubs bij de verdeling niet vergeten. 

10 miljoen euro voor andere sportstructuren 

Naast bovenstaand budget wordt er nog 10 miljoen euro voorzien voor sportstructuren die niet betoelaagd via het Gemeentefonds. Hierbij kan het gaan om sportfederaties, organisatoren van sportevenementen of structurele sportbeleidspartners. Het is nog niet duidelijk hoe deze middelen verdeel gaan worden. Het VSF volgt ook deze situatie op en communiceert hierover van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Bron: VSF