01/05/2021
Alexis Elewaut

Webinar lopende projecten KBKB scheidsrechterscomité “waar staan we, waar gaan we naartoe….”


KBKB scheidsrechterscomité heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om meer en beter opgeleide referees op het speelveld te krijgen.
Denk maar aan buddyfluiten, de clubscheidsrechter, vernieuwde en digitale opleiding maar ook het duofluiten en nieuwe ontwikkelingen op internationaal vlak.
We zetten deze verschillende initiatieven graag in de kijker door actieve scheidsrechters achter deze projecten de kans te geven hun verhaal te vertellen.
Vanzelfsprekend is ons doel om a.d.h.v. deze verhalen jullie handvaten aan te reiken om nog meer vrijwilligers te recruteren die, elk op hun niveau, als scheidsrechter aan de slag kunnen.

Doelgroep : verenigingen en leden die nieuwsgierig zijn naar de werking van de scheidsrechterscomité 

Wanneer: 29 mei 2021 aanvang 10:00

inschrijven verplicht