21/06/2021
David Van den Bosch

Afgelopen zaterdag vond de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de KBKB digitaal plaats.


Omwille van de geldende corona covid 19-maatregelen werd beslist om ook dit keer geen fysieke vergadering te organiseren. Tijdens deze vergadering gaven de clubs het vertrouwen in de door de Raad van Bestuur voorgelegde reglementswijzigingen en (financiële) resultaten van 2020.

Na deze Algemene Vergadering komt er ook een wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur van de federatie. Volgende bestuurders werden herkozen:

- Christel Gerardts
- Patrick Chalmet
- Jan Andries
- André De Nijs

Daarnaast werd de weg van de verjonging van de Raad van Bestuur verder ingezet door de verkiezing 3 nieuwe bestuurders:

- Tina Van Grimberge
- Björn Elewaut
- Steven Luyckx

De Raad van Bestuur neemt ook afscheid van Penningmeester Danny Fonteyne. Iedereen is Danny zeer erkentelijk voor zijn werk de afgelopen jaren om de federatie financieel gezond te houden. De RvB wenst Danny Fonteyne daarom ook op te nemen op de lijst van Leden van Verdienste.