03/11/2021
David Van den Bosch

Het is weer tijd om de nieuwe maatregelen onder de loep te nemen.


Vanaf 1 november 2021 gaan nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het corona covid 19-virus tegen te gaan.

Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker:

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 13 jaar. 
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Voor trainers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
 • Voor wisselspelers wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen. 
 • Tijdens het sporten moet je geen mondmasker dragen.
 • Eens je hier op je vaste plaats bent in de tribune mag je dit mondmasker wel afzetten.
 • Het mondmasker is niet verplicht op plaatsen en evenementen waar het CovidSafeTicket van toepassing is, met uitzondering van inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten uitgeoefend worden.

Maatregelen met betrekking tot publiek:

Er zijn geen beperkende maatregelen indien het publiek indoor onder de 200 personen en outdoor onder de 400 personen blijft. Let wel op de algemene mondmaskerplicht in indoorsportinfrastructuur. Eens je hier op je vaste plaats bent in de tribune mag je dit mondmasker wel afzetten.

Boven deze drempels zijn er twee mogelijkheden:

1) Zonder Covid Safe Ticket

 • Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker, handhygiëne moeten nog verplicht opgevolgd worden;
 • Het mondmasker mag tijdelijk afgezet worden om te eten of te drinken;
 • Er moet goedkeuring gevraagd worden aan het lokaal bestuur: invullen van een CERM-scan en indien indoor ook een CIRM-scan
 • Het publiek is beperkt tot 3.000 indoor (of 100% van CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 3.000) of 5.000 outdoor;
 • Via een CIRM-scan kan van deze maximum aantallen afgeweken worden aan de hand van compartimentering tot max. 30% van de tribunecapaciteit.
 • Via www.covideventriskmodel.be vind je meer informatie over de procedures die moeten gevolgd worden inzake CERM en CIRM. Je vindt daar de in te vullen formulieren, tips en handleidingen terug.

2) Met Covid Safe Ticket (voor iedere bezoeker)

 • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist.
 • Er hoeven geen beperkende maatregelen opgelegd te worden.

Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 200 personen binnen of 400 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.

Deelnemers en medewerkers aan evenementen worden in de regel niet tot het publiek gerekend in functie van de publiekslimieten. Ze worden enkel beschouwd als publiek indien ze zich voor of na de sportactiviteit actief onder het publiek begeven en er dus de facto deel van gaan uitmaken.

Maatregelen met betrekking tot kleedkamers/indoor sportaccommodatie:

Sedert 1 september 2021 is men verplicht om CO2-meters te hebben in de kleedkamers. De uitzondering hierop zijn kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

 • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
 • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

Maatregelen met betrekking tot horeca:

Sinds 1 november moet men in horecagelegenheden ook een toegangscontrole organiseren op basis van het Covid Safe Ticket. Zonder geldig CST mag men geen toegang verlenen tot de cafetaria. Uitbaters dienen over een beknopt draaiboek voor deze CST controle te beschikken. Zorg dat in dit draaiboek een nominatieve lijst is opgenomen met de personen die deze controle kunnen uitvoeren. De

procedure uit dit draaiboek moet ook aan de klanten kenbaar gemaakt worden. Sportorganisaties kunnen hiervoor best enkele vaste medewerkers/vrijwilligers aanduiden die zullen instaan voor deze toegangscontrole. Hiervoor kan een smartphone met een CovidScanBe-app gebruikt worden.

Opgelet! Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de site van Sport Vlaanderen vind je de laatste versie van het basisprotocol voor sport.