07/12/2021
David Van den Bosch

De Koninklijke Belgische Korfbalbalbond – Vlaamse Liga vzw (KBKB) is op zoek naar een voorzitter voor haar bestuursorgaan.


De voorzitter is hoofd van het bestuursorgaan van de KBKB en is samen met de leden van de Raad van Bestuur het gezicht van de federatie naar de buitenwereld. 

De ambitieuze visie van de federatie luidt als volgt:  

Tegen 2030 is korfbal ingeburgerd in Vlaanderen door dat alle jongeren voor hun 12de korfbal gespeeld hebben en via de aanwezigheid van minstens 3 verenigingen in iedere provincie waarbij we de 10.000 leden overtreffen die deelnemen aan de diverse korfbalvormen. We gaan goud behalen op internationale kampioenschappen en de werking wordt ondersteund door de realisatie van een eigen KBKB topsporthal. 

 Wat verwachten we van jou:  

  • Je onderschrijft de geformuleerde visie en je bent een inspirator bij de opmaak van de toekomstige beleidsplannen om deze visie te verwezenlijken.
  • Samen met je collega-bestuurders bewaak je de geformuleerde doelstellingen van het opgemaakte beleidsplan en zorg je dat projecten uitgevoerd worden.
  • Je managet onze huidige structuur, je hebt oog voor nieuwe innovatieve uitdagingen en je durft te veranderen.
  • Je fungeert als vertegenwoordiger van de federatie.
  • Je bent een ambassadeur van de korfbalsport zowel binnen de korfbalwereld als de buitenwereld.
  • Je bent een verbinder tussen de verschillende clubs, vrijwilligers, medewerkers en de federatie.
  • Je investeert actief in het opbouwen van een netwerk zowel binnen als buiten onze federatie.
  • Je beschikt over een sterke helicopterview waardoor individuele en/of clubbelangen worden overstegen, je zoekt naar synergiën en formuleert mee oplossingen om ons korfbalproduct sterker te maken.
  • Je bent een communicatief sterk – (zowel mondeling als schriftelijk).
  • Je beschikt voldoende kennis van de Engelse taal om met andere internationale federaties te kunnen communiceren.

Wil je mee bouwen aan de toekomst van korfbal als voorzitter van de federatie, stuur je motivatie en CV naar david.van.den.bosch@korfbal.be en dit voor 31 december 2021.