20/06/2022
Liesbeth KBKB

In het najaar 2022 worden enkele cursussen gepland

 


- Initiator Kwik: start op maandag 5 september 2022

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve korfballers (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Meer info (lessenrooster, min. leeftijd) vinden en inschrijven kan je hier

- Start2Coach Neerlandia: start op maandag 10 okotber 2022

De houder van het attest Start 2 Coach ondersteunt de trainer bij het aanleren van bewegingsvaardigheden en basisvormen aan beginnende en/of recreatieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) in een sportclub of andere sportieve omgeving. Als je houder bent van het Start2coach attest wordt je ook vrijgesteld voor deze module als je later een initiator opleiding wil volgen (15u)

Meer info (lessenrooster, min. leeftijd,...) komt weldra online