25/06/2022
YVES DAELMANS

Tijdens haar Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de KBKB, Vlaamse liga Patrick Risch (57) aangesteld als nieuwe voorzitter van de federatie.


 

 

 

Na zijn verkiezing als lid van de Raad van Bestuur volgde de bekendmaking aan de aanwezige clubs.

Patrick Risch volgt Danielle Ruts, de eerste vrouwelijke voorzitter van de KBKB, op na 9 jaar voorzitterschap en 20 jaar lid van de Raad van Bestuur. De nieuwe voorzitter is niet direct een heel bekende naam in de korfbalwereld. Het schrikt hem echter niet af dat hij in de voetsporen treedt van iemand die van jongs af aan gebeten was door korfbal. “Ik heb inderdaad zelf geen korfbalachtergrond. Ik ben erin gerold door toedoen van mijn dochters die de sport met veel plezier en inzet beoefenen, en vond dat ik, ook zonder die sportieve achtergrond, mijn steentje kon bijdragen. Zo ben ik al enkele jaren actief als wedstrijdjury, in België en op IKF-niveau, en sinds vorig jaar ook voorzitter van het comité reglementen” vertelt de kersverse voorzitter.

“Toen enkele maanden geleden de vacature verscheen, heb ik geoordeeld dat ik met mijn ervaring, professioneel en als vrijwilliger in non-profit organisaties, in België en het buitenland, een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de federatie. Dus heb ik mij kandidaat gesteld, met het gekende resultaat” verklaart Patrick.

Er wachten de nieuwe voorzitter en zijn Raad van Bestuur alvast enkele uitdagingen. “Inderdaad, vandaag zijn er 4 bestuurders die na een lange carrière hun mandaat beëindigen. De continuïteit is wel gewaarborgd, maar we gaan werk maken om het team verder te versterken. Dit is dan ook een boodschap die ik de komende weken ga uitdragen wanneer ik uitgebreid kennis ga maken met de clubs.
Daarnaast moet er ook nieuw onderdak gevonden worden want de site in Deurne waar het huidig bondsgebouw gevestigd is, krijgt een andere invulling.

Tot slot zijn er nog de lopende dossiers van segmentatie en het nijpend tekort aan officials die op tafel liggen”, geeft Patrick Risch aan.

“Maar ons team gaat er samen voor om iedereen die korfbal wil spelen, de kansen, de omgeving en de nodige structuren aan te bieden om dat te kunnen doen, op de manier en het niveau dat zij willen.”