07/07/2020
JEAN M. RUTS

De Bestuurlijke Mededelingen 08 met bijlagen werden gepubliceerd. 


In de BM 08 kan je het volgende vinden:

  • Verslagen van:
    • Raad van Bestuur van  31/03/2020 en 28/04/2020
  • Experiment tijdstraf en groene kart in Top- en Promoleague Zaal

 

In de bijlagen:

  • De laatste versie van het Blokschema van 27/06/2020
  • Loting reeksindeling zaalcompetitie 2020-2021
  • Schema Beker van België Senioren 2020-2021 (in titel staat nog 2019-2020 maar is wel degelijk de juiste)

 

Veel leesplezier!