17/08/2018
ALEXIS ELEWAUT

Bij temperaturen boven de 25°C adviseren wij met de richtlijn rekening te houden om een drankpauze in te lassen in de helft van de speelhelft.


Gezien de extreme temperaturen van de afgelopen weken en de impact hiervan op sporters, willen wij graag jullie aandacht vestigen op het volgende:

Bij temperaturen boven de 25°C adviseren wij met de richtlijn rekening te houden om een drankpauze in te lassen in de helft van de speelhelft.

Wij verwijzen hiervoor naar de bindende bepalingen:

Extra pauze tijdens veldwedstrijden

De scheidsrechter kan, bij, naar zijn oordeel, extreme weersomstandigheden, zowel in de eerste en/of tweede speelhelft als in de eventuele verlengingen een extra pauze inlassen. Deze pauze kan maximaal 2 minuten bedragen. De beslissing hierover ligt uitsluitend bij de scheidsrechter en kan, onder geen enkel beding, aanleiding geven tot betwisting en/of protest. Het is de spelers, zonder de uitdrukkelijke toelating van de scheidsrechter, niet toegestaan tijdens deze pauze het speelgebied te verlaten. Tijdens deze pauze mogen de spelers op het speelgebied contact hebben met de coach en/of assistent-coach van het team, voor zover deze op het moment daar mag aanwezig zijn.