07/10/2018
YVES DAELMANS

Binnenkort starten de eerste trainingen in het kader van de KBKB talentontwikkeling. Aangezien de werking vernieuwd werd en een doorstart kent vanuit de vroegere "regio-selecties", een woordje uitleg.


Het volledige artikel kan u lezen in het oktober nummer van De Korf (vanaf pagina 21)

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een vernieuwde aanpak rond talentontwikkeling binnen de KBKB. De regionale comités, het comité topkorfbal, het jeugdcomité en het comité opleidingen trainers slaan de handen in elkaar om onze talentvolle jeugd nog beter te omkaderen en begeleiden.

Alle talenten worden opgenomen in nationale selecties, waarbij er zonaal zal getraind worden en flexibileit centraal staat (flexibiliteit qua mobiliteit, leeftijd en samenstelling van de groepen).

Doorstart

De nieuwe werking zal stapsgewijs geïntroduceerd worden. Zo zal het seizoen 2018-2019 een overgangsjaar worden, waarbij een doorstart vanuit de regio-selecties wordt gerealiseerd en waarbij de reeds betrokken trainers een kans krijgen om mee in de nieuwe werking in te stappen. Vanaf het seizoen 2019-2020 moet de nieuwe werking volledig operationeel zijn.


Omkadering is belangrijk, maar naast een gewijzigde structuur is het ook belangrijk dat er inhoudelijk en didactisch een andere aanpak komt.

Samen met de DSKO komt er een opleidingsplan waar vanuit de 3/1 aanvalsopzet als basis zal gewerkt worden. Daarnaast aandacht voor de motorische vaardigheden, technisch vermogen, breedte zicht, het nemen van autonome beslissingen, optimaal gebruik maken van de ruimte, gecoördineerde pressie verdediging met overzicht, enzovoort.

Opdracht voor de trainers is om uitdagende trainingen te geven waarin de kinderen fysiek en mentaal geprikkeld worden en een omgeving te creëren waardoor ze uit hun comfort zone stappen en durven stappen. De trainingsmomenten zijn opportuniteiten om te groeien als korfballer: niet doen wat je al kan, maar doen wat je niet kan. De focus zal dus niet op de korte termijn liggen en enkel de volledige ontwikkeling en spelvreugde van het talent staan centraal.

Lees meer