12/11/2018
YVES DAELMANS

Na het afgelopen Europees Kampioenschap van de Diamonds stond teleurstelling centraal. Teleurstelling eerst en vooral bij de spelersgroep, maar ook bij de staf en supporters.


De stijgende lijn uit de voorbereiding kon jammer genoeg niet verdergezet worden en zo kwam het verlies tegen Duitsland en Portugal erg hard aan. Dat emoties de bovenhand nemen op zo’n moment is begrijpelijk. Geschiedenis schrijft niemand graag op deze manier. Emoties zijn echter geen goede raadgever en er wordt al eens snel gereageerd of met de vinger gewezen. Eigen aan deze tijdsgeest is dat er ook gemakkelijk commentaar wordt gegeven op sociale media zonder over enige achtergrondkennis te beschikken. Dit verdienen de atleten en de omkadering niet. Eén voor één stonden ze er voor hun land en namen ze de bal op. Ook in moeilijke omstandigheden en dat vergt moed.

Begin augustus verzamelden de Diamonds en omkadering in het Sport Vlaanderen Herentals centrum om met een sterk vernieuwde groep (voor 8 van de uiteindelijke 15 geselecteerden werd het een eerste groot kampioenschap bij de Diamonds) een nieuw verhaal te beginnen schrijven. Er werd uitgebreid de tijd genomen om het langere termijnplan toe te lichten en met z’n allen werd voor een traject dat naar de Wereld Spelen 2021 zal leiden, gekozen.

Dat dit traject er 1 met ups & downs zou worden, stond buiten kijf. Dat de ondergrens met het voorbije EK zou bereikt worden, was echter niet ingecalculeerd. Het EK werd een “eye-opener” voor iedereen, maar sterkt de atleten en de begeleiding om de ingeslagen weg verder te zetten en absoluut bij te sturen waar nodig.

Het internationaal korfbal is niet ter plaatse blijven trappelen en waar we in het verleden specifieke spelers en speelsters hadden die een wedstrijd redelijk snel konden beslissen of naar onze hand konden zetten, is dat nu net iets anders. Hier moeten we leren mee om te gaan. Bovendien vergen de omstandigheden van een groot tornooi de nodige ervaring en die ervaring kan je enkel maar krijgen door op het terrein te staan en je kans te krijgen. Vanuit het CTK zullen we verder inzetten om de verschillende nationale selecties, nu van U13 over U15, U17 en U19 verder te laten aansluiten naar U21 en uiteindelijk Diamonds.

De verjonging is alvast ingezet: bij het WK 2015 en de World Games in Polen was de gemiddelde leeftijd bij de heren 27 jaar, nu 25 en binnenkort 24. Bij de dames zaten we bij het WK nog op gemiddeld 26,4 jaar, nu 23,7. Drie jaar ervaring is erg veel in de carrière van een topsporter. Dat verschil in bagage, ook daar moeten we mee leren om te gaan.

De uitstekende resultaten van de U17, U19 en U21 afgelopen maanden geven vertrouwen dat de doorstroming de komende jaren zijn vruchten zal afwerpen.

Het programma van de Diamonds zal bovendien bijgesteld in aanloop naar het WK in Zuid-Afrika volgende zomer, binnen de werking van het CTK zal er een en ander wijzigen, maar de slagzin “together for korfball” staat meer dan eens centraal. De atleten en het CTK kunnen dit niet alleen. We staan met de volledige korfbalgemeenschap voor een uitdaging: zowel bij de jeugd als bij de senioren moet het scorend vermogen naar boven, de manier van korballen dient aangepast zodat ons product aantrekkelijker wordt, enz. Dit is iets waar we met z’n allen mee aan de slag moeten. Hopelijk tonen de komende zaalkampioenschappen al de nodige kentering waarbij spelers elkaar uitdagen om tot het uiterste te gaan en dit zowel op training en als tijdens de wedstrijden. Ook de clubs kunnen meer dan hun steentje bijdragen door juiste beleidsbeslissingen te nemen en een optimale omkadering te voorzien.

Vanuit het CTK zullen we opnieuw de dialoog aangaan met alle stakeholders, vanuit de directie opleidingen wordt onverdroten verder ingezet om te ondersteunen waar mogelijk. Hopelijk mogen ook deze initiatieven binnenkort op meer belangstelling rekenen.

Samen met de spelersgroep en mijn collega’s van de Raad van Bestuur, bevestig ik dan ook het vertrouwen in bondscoach Detlef Elewaut. Met de nodige bijsturingen zal zijn werking en lange termijnplan verder verstevigd worden en werken we verder aan de toekomst.

Daarnaast is het afgelopen EK het laatste groot tornooi geworden van technisch directeur Eddy Van Hoof. Om ook dit gegeven juist te plaatsen: Eddy heeft de beleidscel van het CTK reeds maanden terug op de hoogte gesteld van zijn afscheid en de spelersgroep werd in Friesland in kennis gesteld. Binnen het CTK wordt momenteel bekeken hoe we ons gaan herorganiseren en hoe de structuur er in de toekomst zal gaan uitzien.

De Diamonds nemen binnenkort de bal weer op en zullen 4 dagen lang hun kunnen tonen op de Korfbal Challenge in Rotterdam van 27 tot 30 december. Graag nodig ik jullie allen uit om samen met mij deze toppers te komen aanmoedigen!

 

Yves Daelmans

Bestuurder

Directeur topsport