29/08/2022
David Van den Bosch

De Koninklijke Belgische Korfbalbalbond – Vlaamse Liga vzw is op zoek naar een ombudspersoon voor de federatie.


KBKB omvat een 50-tal clubs, met samen meer dan 7.200 leden. Wekelijks worden tientallen wedstrijden georganiseerd, en zijn er tientallen officials op stap om deze wedstrijden in goede banen te leiden. 

Het zou een wonder zijn als hier nooit een ontevredenheid of een conflict zou ontstaan. 

De rol van de Ombudspersoon is om te bemiddelen in deze conflicten, te onderzoeken of de klacht al dan niet gegrond is, de oorzaak detecteren, remediërend op te treden, en advies te verstrekken aan de KBKB en de clubs. 
De Ombudspersoon staat volledig los van de disciplinaire en beroepscomités, en van het Aanspreekpunt Integriteit. 

De Ombudspersoon rapporteert aan de Algemene Vergadering. 

Tweemaal per jaar wordt een verslag opgemaakt voor het Bestuursorgaan met opgave van de ontvangen klachten, wijze waarop zij behandeld werden en de voorgestelde remediëring.

We zoeken een vrijwilliger die deze rol wil opnemen. 

Wil je een rol spelen in korfbalsport in België?   

Kan je empathisch luisteren en conflicten beheersen met respect voor beide partijen?

Kan je een conflict analyseren en de grondoorzaak blootleggen, zonder beschuldigend op te treden? 

Ben je minimum 30 jaar en minimum 15 jaar actief binnen de korfbalbeweging, en ben je niet geschorst? 

Stel je dan kandidaat! 

Opgelet:
Bestuursleden van KBKB of leden van de comités, officials, bestuursleden van een club en trainers/coaches van een club komen niet in aanmerking voor deze rol. 

Je onkosten worden vergoed overeenkomstig de Beleidsnota Terugbetaling Onkosten Vrijwilligers

Voor meer informatie over deze vacature of voor het indienen van een kandidatuur, kan je contact opnemen met David Van den Bosch.