Aan de hand van vraag en antwoord proberen we de geldende richtlijnen verder toe te lichten en de omzetting in de praktijk te vergemakkelijken.

ALGEMEEN

Wanneer werd deze pagina voor de laatste keer aangepast

Deze versie dateert van 29 oktober 2020 15u00. 

Waar vind ik de laatste geldende protocollen en richtlijnen terug?

De laatste versie van de KBKB richtlijnen dateert van 26 augustus 2020. 

Lees meer informatie van Sport Vlaanderen betreffende de algemene richtlijnen om te sporten.

Wat zijn de belangrijkste maatregelen omtrent sporten in clubverband?

Welke lokale protocollen gelden er op de korfbalclubs?

Op sommige clubs gelden er afwijkende maatregelen. De KBKB verzamelt deze lokale maatregelen per club. We vragen ook onze clubs om de federatie op de hoogte te stellen bij eventuele wijzigingen.

Wat in geval van een besmetting binnen de club of bij een scheidsrechter?

Op basis van de geldende code in de sport werd een protocol uitgeschreven in geval van een besmetting.

OUTDOOR OEFENWEDSTRIJDEN / TRAININGEN VOOR KINDEREN TOT 13 JAAR

Wie moet zich registreren bij een sportactiviteit?

Iedereen. Er is een registratieplicht op elke sportactiviteit voor alle aanwezigen: publiek, begeleiding en sporters. Naam en telefoonnummer of e-mailadres dient verzameld te worden in functie van contactonderzoek. Gegevens bewaar je gedurende 14 kalenderdagen. De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen het coronavirus. Na 14 kalenderdagen vernietig je alle gegevens. Bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Wie dit weigert, krijgt geen toegang tot de activiteit. Clubs met een uitgebreide versie van Twizzit, kunnen eenvoudig een registratieformulier aanmaken. Personen vermeld op het wedstrijdformulier, dienen zich niet extra te registreren voor de sportactiviteit (let op, horeca-activiteiten zijn hierbij niet inbegrepen).

Moet ik de afstand van 1,5 meter behouden tijdens het sporten of mag er met contact gesport worden?

Vanaf 29 oktober 2020 (behalve bij lokale maatregelen) is het toegelaten voor -12jarigen om buiten te sporten met contact tussen spelers. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen alle sporters en hun omkadering/begeleiding vanaf 12 jaar wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Het is bovendien verplicht om buiten het speelgebied voor iedereen ouder dan 12 jaar om mondmasker te dragen op de sportaccommodatie.

Moeten reservespelers en andere officials ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank?

Reservespelers worden aanzien als deel van dezelfde sportbubbel. Zij zijn niet verplicht om 1,5 m afstand te houden op de reservebank. De andere officials die plaatsnemen op de bank, dienen een mondmasker te dragen en wel deze afstand te houden tov van de reservespelers. Deze extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle officials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank, worden gevraagd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 m afstand van elkaar en de anderen. 

Clubs dienen te zorgen dat er minstens 1,5 meter afstand bestaat tussen de reservebank en het publiek.

Moet ik als reservespeler of coach ook een mondmasker dragen tijdens de wedstrijd?

Reservespelers en coaches worden aanzien als deel van dezelfde sportbubbel. Zij mogen dus, indien gewenst, het mondmasker afnemen tijdens het opwarmen en het plaatsnemen op de reservebank gedurende de wedstrijd. Spelers en coaches zorgen dat hun mondmasker op een hygiënische manier bewaard wordt tijdens de wedstrijd.

Mag een kinesist/verzorger actief zijn tijdens de trainingen en/of oefenwedstrijden?

Dit is toegelaten zolang de kinesist/verzorger ten alle tijden een mondmasker draagt. Bovendien dient hij/zij alle hygiënische voorzorgsmaatregelen (vb handhygiëne) te nemen bij de verzorging van een speler.

Moeten we bij een time-out / rust afstand houden?

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren. 

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus of in quarantaine is geplaatst?

Als een lid van de club positief test op het coronavirus of quarantaine is geplaatst, dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de arts en het contact tracing centrum hem/haar opleggen. Wanneer het contact tracing centrum het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan, is het enige dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Volg dit nauw op, een besmette speler die toch deelneemt aan activiteiten, kan leiden tot quarantaine van alle leden van zijn/haar sportbubbel!

Mag een speler die positief getest heeft deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler mag niet deelnemen trainingen, wedstrijden of ander clubactiviteiten. Hij of zij volgt de richtlijnen neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere clubactiviteiten en volg de richtlijnen op van de artsen en het contact tracing centrum.

Welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot het verplaatsen van wedstrijden?

Er zijn in gewestelijke senioren en 2de klasse jeugd veel mogelijkheden om zelf in onderling overleg met je tegenstander wedstrijden te verplaatsen. Maak – indien nodig omwille van de coronamaatregelen – gebruik van deze ruimte en verleen zoveel mogelijk medewerking aan elkaar met betrekking tot verzoeken om wedstrijden te verplaatsen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor een veilig en verantwoord verloop van de competitie. Raadpleeg artikel 90.3 van het Reglement van Wedstrijden voor de regels hieromtrent.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten?

Hiervoor gelden eveneens de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto moet iedereen boven 12 jaar een mondmasker dragen en moet de afstand gegarandeerd blijven.

Mag ik mij omkleden/douchen op de sportaccommodatie?

kleedkamers en douches dienen op alle sportaccommodatie gesloten te blijven.

ACCOMMODATIE

Welke regels en richtlijnen gelden er voor de kantines en terrassen?

Sportkantines vallen onder de regels van Horeca Vlaanderen. Bekijk hun opstartgids met uitgewerkte protocolfiches. Let zeker ook op lokale geldende maatregelen. Uiteraard gelden hier ook de regels van social distancing en mondmaskerplicht. Daarenboven is er een registratieplicht per sociale bubbel.

Binnen de afgekondigde regels vallen sportkantines mee onder cafés. Dit wil zeggen dat ze gesloten moeten blijven.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving van de social distance bij activiteiten op mijn club?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Elke club wordt verwacht op elke georganiseerde activiteit een aanspreekpunt te hebben te betreffende de coronamaatregelen. Hij/zij is eveneens verantwoordelijk voor het volgend van de opgelegde maatregelen rond social distancing en mondmaskerplicht. Indien geen overkoepelende coronacoördinator aanwezig is, zal de clubafgevaardigde deze rol op zich nemen. De gemeente is verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kan de gemeente hiervoor sancties opleggen. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Hoeveel personen mag ik op mijn sportaccommodatie ontvangen?

Publiek is voor sporters onder de 13 jaar beperkt tot één persoon per kind. Die persoon moet deel uitmaken van het huishouden, een mondmasker dragen en de afstandsregels hanteren. 

Voor alle andere sportactiviteiten is geen publiek toegestaan. 

Hoe gaat een club best om met een veilig en verantwoord gebruik van kleedkamers?

Kleedkamers en douches dienen op alle sportaccommodatie gesloten te blijven.