12/06/2020
Alexis Elewaut

Inzetten van officële opgeleide clubscheidsrechters wordt beloond 


De Raad van Bestuur vindt het noodzakelijk dat meer wedstrijden – liefst allemaal – geleid worden door scheidsrechters die toch een minimale opleiding hebben gehad en hun kennis minimaal driejaarlijks actualiseren.

Reeds vorig competitiejaar werd gestart met de opleidingen tot clubscheidsrechter met als doel de thuiswedstrijden, waar geen officiële scheidsrechter aanwezig kan zijn, toch door opgeleide clubscheidsrechters te laten leiden

Bijkomend aan het bestaande bonus-malus stelsel voor de wedstrijden geleid door officieel aangeduide benoemde scheidsrechter wenst de Raad van Bestuur iets te voorzien om de clubs te belonen die hun wedstrijden waar geen officieel benoemde scheidsrechter voor aangeduid werd door een clubscheidsrechter te laten leiden.

Deze actie impliceert geenszins dat we onze inspanningen om mensen tot officieel scheidsrechter op te leiden willen verminderen.

Wie kan clubscheidsrechter worden:

Je bent recreatief of competitief aangesloten bij KBKB en:

 1. Je wenst clubscheidsrechter te worden of;
 2. Je stond vroeger (max 5 jaar geleden) op de officiële scheidsrechterlijst of;
 3. Je bent al, sinds 2017 (nieuwe opleidingsvorm), opgeleid als clubscheidsrechter of;
 4. Je bent opgeleid vanaf 2019 en spelregelcertificaat Master/Z behaald en workshop gevolgd.

Wat moet je er voor doen:

 1. Je behaald je Korfbal/MasterZ spelregelcertificaat (via web)
  • Wie A 1, 2, 3
 2. Je volgt één workshop
  • Wie A 1, 2
 3. Je ondertekent de KBKB Scheidsrechtersgedragscode en leeft die na.
  • Wie A 1, 2, 3, 4
 4. Elke 3 competitiejaren behaal je terug je Korfbal/MasterZ spelregelattest.
  • Wie A 1, 2, 3, 4

Beloning voor de clubscheidsrechter

Als clubscheidsscheidsrechter ontvang je een specifiek “clubscheidsrechtersshirt”

Beloning voor de club

 • Jaarlijks zal door de Raad van Bestuur een bedrag worden voorgesteld en in de begroting voor het volgende jaar worden opgenomen.
 • Bij aanvang van het competitiejaar wordt dit bedrag gedeeld door het aantal wedstrijden waarvoor geen officiële scheidsrechter zal worden aangeduid. Dit geeft per wedstrijd, die door een clubscheidsrechter geleid kan worden, een bedrag  “X”.
 • Op het einde van het competitiejaar wordt per club vastgesteld hoeveel wedstrijden door, bij hen aangesloten clubscheidsrechters, werden geleid.
 • Dit aantal vermenigvuldigd met het bedrag “X” zal, via afrekenstaat verrekend worden.