25/10/2020
YVES DAELMANS

De raad van bestuur van de KBKB is in een extra zitting bij elkaar gekomen om de bijkomende federale maatregelen en de nog strengere maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest (die allen onmiddellijk ingaan en voorlopig tot 19 november gelden) te bespreken.


JEUGD

De federale maatregelen in acht nemende alsook het advies van sportmedische verenigingen(*), de Vlaamse sportfederatie en de medische cel van de KBKB om onze jeugd zoveel mogelijk te laten sporten, zal de directie jeugdbeleid het initiatief nemen om in het Vlaams Gewest in een regionale context outdoor speelgelegenheid voor jeugd tot 18 jaar (geboortejaar 2002) op te zetten.

(*) Gezond Sporten Vlaanderen en SKA (vereniging voor sport- en keuringsartsen)

Samengevat betekent dit:

  • Outdoor wedstrijden omdat daar in code oranje de meeste mogelijkheden liggen (indoor kan voor de jongste jeugd tem 12 jaar).
  • In regionale clusters zodat verplaatsingen beperkt blijven. Het wordt aangeraden niet te carpoolen.
  • In nauwe samenwerking met de clubs (planbaarheid en inzet clubscheidsrechters).
  • Op basis van inschrijving zodat clubs zelf kunnen beslissen over deelname of niet.
  • Mogelijkheid om snel lokaal te anticiperen bij slechte weersomstandigheden (aangezien kantines, kleedkamers en douches gesloten zijn) of bijkomende lokale maatregelen.

Concreet wil dit zeggen dat er in de huidige omstandigheden géén jeugdcompetitie-wedstrijden (noch indoor, noch outdoor) worden georganiseerd.

Clubs zullen eerstdaags uitgenodigd worden om teams hiervoor in te schrijven zodat er clusters kunnen samengesteld worden en zo snel als mogelijk de eerste wedstrijden kunnen georganiseerd worden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest zijn alle amateursportcompetities verboden (voor alle leeftijden), outdoor trainingen mogen nog voor kinderen jonger dan 12 jaar. Alle indoor sportfaciliteiten zijn bovendien gesloten.

SENIOREN

Senioren (+18 jaar) zijn in het Vlaams Gewest momenteel enkel aangewezen op trainingen aangezien wedstrijden niet toegelaten zijn. Indoor trainen is mogelijk, maar onder voorwaarden. Daarbij is er ook een grote afhankelijkheid van de richtlijnen die de uitbaters van sportzalen opleggen. De Raad van Bestuur adviseert daarom clubs zich goed te informeren en waar het kan in te zetten op outdoor activiteiten.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest zijn alle amateursportcompetities verboden (voor alle leeftijden), trainingen zijn ook niet toegestaan. Alle indoor sportfaciliteiten zijn bovendien gesloten.

ZAALCOMPETITIE

Gezien de huidige maatregelen gelden tot 19 november bestaat er nog een kans dat de wens van de clubs, om een zaalcompetitie in te richten, gevolgd zou kunnen worden. De Raad van Bestuur wacht de tussentijdse evaluatie van de maatregelen door de overheid (verwacht binnen een 2-tal weken) af om verdere beslissingen te nemen.

De clubs wordt geadviseerd om vastgelegde zaaluren periodiek af te melden waarbij men zich beroept op het feit dat we momenteel in de onmogelijkheid verkeren om onze sportvorm indoor te beoefenen.

Alle huidige maatregelen voor het Vlaams Gewest korfbalspecifiek samengevat:

#blijfsporten #samentegencorona