Inhoud

1. Vrijwilligersverzekering

2. Verzekeringsplicht van een organisatie

3. Voor wie?

4. Wat is er verzekerd?

5. Handige websites

 

1. Vrijwilligersverzekering

Omdat vrijwilligers van levensgroot belang zijn, heeft Vlaanderen gezorgd voor een gratis vrijwilligersverzekering. Als organisatie kunnen jullie bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om jullie erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.

Een algemeen infofilmpje over de gratis verzekering kan je hier bekijken.

2. Verzekeringsplicht van een organisatie

De vrijwilligerswet en het decreet hebben het doel om vrijwilligers beter te beschermen. Door het uitvoeren van vrijwilligerwerk lopen ze soms risico's, organisaties dienen deze te bepekren met een goede vrijwilligersverzekering. Hele wat organisaties hebben zelfs een verzekeringsplicht. 

Wat het juist inhoudt en welke organisaties hieronder vallen is hier te raadplegen. 

3. Voor wie?

De gratis verzekering is bestemd voor occasionele, tijdelijke of extra activiteiten. Deze verzekering wordt voorzien voor vrijwilligers die actief zijn in vrijwilligers organisaties in heel Vlaanderen. Vooral volgende organisaties doen er goed aan om de gratis verzekering af te sluiten voor hun vrijwilligers:

  • Een VZW die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en de eerste jaren van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering tot de organisatie de tijd heeft om zelf een goede polis af te sluiten.
  • VZW of organisatie die werkt zonder betalend personeel.

4. Wat is er verzekerd?

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder de vrijwilligerswet uitoefenen. Op deze manier zijn vrijwilligers en organisatie beschermd bij eventuele schade. Doet er zich een schadegeval voor? Geef dit zo snel mogelijk door aan de verzekeraar.

5. Handige websites

       Op deze website is alles terug te vinden omtrent wetgeving, verzekeringen en beleid in het kader van vrijwilligers.

       Op de website is het mogelijk om een vacature te plaatsen indien je op zoek bent naar vrijwilligers verder is er wetgeving en algemene informatie omtrent      vrijwilligers te raadplegen.

 

 

Bron: www.vrijwilligerswerk.be