Inhoud

1. Wat is verenigingswerk?

2. Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen

3. Toegelaten activiteiten voor de sportsector

4. Volume van de prestaties?

5. Formaliteiten

6. Elektronische aangifte verenigingswerk

7. Solidariteitsbijdrage RSZ en belastingheffing

8. Handige websites

 

1. Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen voor bepaalde taken of activiteiten waarbij beide partijen een kleine belastingen of sociale bijdragen moeten betalen. Dit jaar werd het statuut grondig gewijzigd. De huidige vorm zal slechts tot het einde van dit jaar van toepassing zijn. Tegen 2022 voorziet men een definitieve vervanging voor het verenigingswerk. Nieuwe contracten in het kader van verenigingswerk kunnen dus maar afgesloten worden tot en met eind december 2021.

 

2. Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • De verenigingswerker oefent een beroepsactiviteit uit die aan bepaalde voorwaarden beantwoordt. Waarbij het refertekwartaal het 3de kwartaal is dat voorafgaat aan het kwartaal dat het begin van tewerkstelling als verenigingswerker voorafgaat.

 

3. Toegelaten activiteiten voor de sportsector

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiaties en/of sportactiviteiten verstrekt. 
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
 • Conciërge van sportinfrastructuur.
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector. 
 • Hulp bieden op occasionele of kleinschalinge basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de sportsector. 
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties in de sportsector. 

 

4. Volume van de prestaties

 • Maandelijks mag er gemiddeld maximaal 50 uren verenigingswerk uitgevoerd worden.
 • De gemiddelde maandelijkse duur van het verenigingswerk wordt berekend per kwartaal, door het aantal uren verenigingswerk verricht in het lopende kwartaal te delen door het aantal maanden van dat kwartaal waarin de verenigingswerker verbonden is door een overeenkomst inzake verenigingswerk.
 • Er moet een rustpauze zijn van minimum 15 minuten wanneer de duur van het verenigingswerk 6 opeenvolgende uren overschrijdt. 
 • Tussen 2 kalenderdagen aan prestaties moet de verenigingswerker minimum 11 opeenvolgende uren rusten.
 • Elke 7 dagen moet er minimum 24 opeenvolgende uren rust zijn. Dit wil dus zeggen dat er op een weekbasis maximaal 6 dagen gewerkt mag worden.

 

 • De duur van de overeenkomst bedraagt maximum 1 jaar. Bovendien kunnen er per jaar maximaal 3 overeenkomsten gesloten worden.

 

5. Formaliteiten

 • Ten laatste voor de aanvang van het vereningswerk sluit je met de verenigingswerker een schriftelijke overeenkomst (elektronisch mag ook) die minstens een minimum aantal wettelijke bepalingen bevat.
 • De overeenkomst verenigingswerk is een overeenkomst van bepaalde duur met een maximale duur van één jaar.
 • Bij KB wordt een model van standaardovereenkomst voor het vereningswerk vastgesteld. Die kan je hier vinden.

 

6. Elektronische aangifte verenigingswerk

Voor het begin van de prestaties deel je via elektronische weg aan de RSZ een aantal gegevens mee:

 • Identificatie van de organisatie
 • Verenigingswerker
 • Datum van aanvang van de prestaties van de verenigingswerker
 • Datum van einde van de prestaties van de verenigingswerker

De RSZ controleert vooraf de toepassingsvoorwaarden in hoofde van de verenigingswerker. 

 

7. Solidariteitsbijdrage RSZ en belastingheffing?

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Grondwettelijke Hof vervalt de volledige sociale en fiscale vrijstelling op inkomsten.

 • Je betaalt een solidariteitsbijdrage van 10% van de overeengekomen vergoeding aan de RSZ.
 • Je houdt een bedrijfsvoorheffing van 10% in op de vergoeding.

 

8. Handige websites

         - Op deze website is alle informatie omtrent verenigingswerk terug te vinden. Hier zijn ook de contactgegevens van het contactcenter RSZ te raadplegen.   

            Daarnaast kan je via deze website de aangifte in orde brengen. 

 

 

Bron: www.verenigingswerk.be , Dynamo Project