15/12/2020
Mercedes Van den Eynde

 

Algemeen

Op de Algemeen Vergadering van 12 december konden jullie kennismaken met Baristaz. Zij zijn een adviesbureau die besturen bij verenigingen wil versterken door middel van praktijkgerichte procesbegeleiding. Verder gaan zij aan de slag rond bepaalde topics om zo doorheen het traject een gedragen visie uit te werken met de betrokken club.

Hieronder is de videopresentatie van Baristaz te bekijken! De pdf versie kan hier geraadpleegd worden.

Traject

Concreet zal het traject dat zij in samenwerking met de KBKB zullen aanbieden bestaan uit 4 à 5 workshops. Het is de bedoeling dat elke club een afvaardiging (maximaal 5 personen) voorziet voor het ganse traject. Het beste resultaat wordt bekomen wanneer dezelfde mensen alle workshops volgen. De afvaardiging bestaat bij voorkeur uit een diverse samenstelling van “doelgroepen” binnen de club. Bijvoorbeeld: een bestuurder, een trainer, een jeugdlid, een ouder, een vrijwilliger,…

Jaarlijks zullen er 2 trajecten georganiseerd worden waarvoor telkens 5 clubs kunnen inschrijven. Zijn er meer inschrijvingen voor een traject dan zal het comité ondersteuning clubs de motivaties screenen en een selectie maken. Dit project zal 4 jaar lang duren, zodat alle clubs de kans krijgen om deel te nemen aan een traject.

Timing

Traject 1: start in februari en loopt ongeveer tot juli

Traject 2: start in september en loopt ongeveer tot februari

De timing van de trajecten is nog even onder voorbehoud naar aanleiding van de coronacrisis. Om het maximale uit elke workshop te halen, worden deze fysiek gegeven waardoor het nog even afwachten is.

Prijs

De normale kostprijs van een traject is 500 euro. Als je inschrijft als club dienen jullie slechts 20% of 100 euro te betalen. Kunnen jullie na afloop van het traject aantonen dat jullie plan van aanpak volledig hebben uitgewerkt en uitgerold in de club krijgen jullie ook dit bedrag terugbetaald!

Hoe aanmelden?

Heeft de club interesse om deel te nemen aan het traject? Stuur een mail naar Mercedes Van den Eynde mercedes@korfbal.be. In deze mail worden volgende zaken vermeld:

- Rond welke thema’s wilt de club aan de slag gaan?

- Schrijf een korte motivatie waarom de club wenst deel te nemen aan een traject

- Wie zal het aanspreekpunt vormen voor dit project binnen de club?

 

Deadline voor aanmelding is 3 januari 2021. Tegen het einde van januari zal bekendgemaakt worden welke clubs in welk traject starten.

 

Meer informatie over Baristaz kan je vinden op hun website.