03/07/2019
David Van den Bosch

De KBKB lanceert een online platform om je spelregelkennis te testen.


Je hoort het genoeg langs de lijn dat iedereen het beter weet dan scheidsrechter. Was het snijden? Was het een strafworp? Had de scheidsrechter de wedstrijd moeten afgelasten?...

 

Wat is KorfbalMasterz?

KorfbalMasterZ is een online platform dat we vanuit de KBKB ter beschikking stellen aan onze leden om de spelregelkennis bij alle actoren van onze korfbalsport te vergroten.

Het platform laat toe om op een interactieve manier kennis op te doen alsook je kennis te toetsen aan de hand van vragen, foto's en filmpjes. 

 

We geloven dat dit één van de puzzelstukjes is om:

- respect in de positieve richting te duwen;

- meer digitale tools ter beschikking te stellen;

- in te spelen op de noden van de hedendaagse leervormen.

 

De basis van het platform werd overgenomen van onze collega's van KNKV (ism NOC*NSF) en de afgelopen maanden werd er hard achter de schermen gewerkt door de medewerkers van de KBKB om dit om te zetten naar de Belgische regels.

 

De tool is nu operationeel (enkel de pagina Clubs&Trainers is nog niet helemaal up to date). Uiteraard is het mogelijk dat er nog fouten in staan zowel inhoudelijk, grammaticaal als taalfouten. 

Komen jullie fouten tegen tijdens het gebruik? Geef het ons gerust door zodat wij nog aanpassingen kunnen aanbrengen.

 

Wie kan er gebruik van maken?

Het platform is beschikbaar voor de leden van de KBKB, maar heeft ook enkele specifieke doelgroepen:

- het dient als toelating om te starten als scheidsrechter

- het is noodzakelijk voor het verkrijgen van een coachlicentie

- het wordt ingebed in de opleiding tot initiator

- ...

 

Wil je jezelf graag testen?

Op het platform is het mogelijk om vrij te oefenen. Daarna heb je een account nodig om examen af te leggen en je spelregelbewijs te halen. Je kan een account aanvragen door een mailtje te sturen.