Algemeen
 
De Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB) Vlaamse Liga vzw is het overkoepelend orgaan van alle korfbalverenigingen die actief zijn in Vlaanderen.
Het doel van de vereniging is de beoefening en de verspreiding van alle takken van de korfbalsport te
bevorderen.
 
Om dit doel te realiseren, kan de vereniging onder andere de volgende activiteiten
ontplooien, die het voorwerp van de vereniging uitmaken:
 • ondersteuning verlenen in de breedste zin van het woord aan de beoefenaars van de
  korfbalsport;
 • het publiceren van tijdschriften, websites, nieuwsbrieven, …
 • het opzetten en organiseren van competities en speelgelegenheid;
 • het uitwerken, implementeren en controleren van regels om deze competities en
  speelgelegenheid op een ordelijke wijze te laten verlopen, met inbegrip van
  tuchtmaatregelen;
 • het organiseren van opleidingen met betrekking tot de korfbalsport (sporttechnisch en sportmedisch)
 • het verkopen van benodigdheden voor het beoefenen van de korfbalsport en het
  organiseren van groepsaankopen ten behoeve van de leden;
 • het samenstellen van nationale teams, met inbegrip van opleiding en deelname aan en
  organisatie van internationale tornooien;
 • samenwerking met andere binnen- en buitenlandse verenigingen, voor zover deze
  samenwerking de korfbalsport ten goede komt.
 
Algemene contactgevens
 
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse liga vzw
Jules Moretuslei 330
2610 Wilrijk 
+ 32 (0)3 366 20 35
BTW: BE 0409 054 344
RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)
 
Team KBKB
 
Algemeen Directeur:
- Patrick Risch (directeur@korfbal.be)

Sporttechnisch Coördinatoren:
- Algemeen, Topkorfbal, Opleiding: Liesbeth NEIRINCKX (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)

Projectmedewerker:
- Saar SEYS (saar.seys@korfbal.be)

Administratief medewerker:
- Maike VAN DAMME (maike.van.damme@korfbal.be)