Alle informatie over:

 

1. Hoe word ik gediplomeerd korfbaltrainer?

Korfbalspecifieke trainersopleidingen:

Momenteel kunnen binnen het korfbal onderstaande opleidingen gevolgd worden:

Aspirant-Initiator

Binnen deze opleiding leer je:

 • Beginnende korfballers begeleiden in oefen- en spelvormen gericht naar spelen en beleven
 • Rekening te houden met didactische basisprincipes in korfbal
 • Elementaire begrippen van tactiek en techniek bij korfbal

Een opleiding Aspirant-Initiator duurt 16u en wordt georganiseerd door de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club of gemeente).

Deze opleiding is dikwijls de opstap naar het volgen van een initiatorcursus. Om te kunnen deelnemen moet je min. 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Dit niveau wordt niet erkend door Sport Vlaanderen. Dit houdt dus in dat je voor hen als niet-gediplomeerd wordt gezien. Aspirant-initiator altijd inschrijven langs website KBKB 

Initiator:

Opleiding waarbij het basisniveau van korfbal kan aangebracht worden door de cursist aan beginnende korfballers (kinderen, jongeren of volwassenen) op clubniveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de startende korfballers via aangepaste sporttechnische en-tactische trainingen bepaalde leerdoelen te laten bereiken

Een opleiding Initiator duurt 66u en wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen en de korfbalfederatie (meestal in samenwerking met een club). Het algemene en sportspecifieke gedeelte zitten verwerkt in deze cursus

Om te kunnen deelnemen moet je min. 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start

Trainer B:

De cursist leert in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve korfballers (jongeren of volwassenen) tot op nationaal niveau. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de korfbalsport om de competitieve korfballers via aangepaste sporttechnische, tactische en conditionele trainingen naar een hoger niveau te brengen en bepaalde prestatiedoelen te laten bereiken

Een opleiding Trainer B korfbal duurt 154 u (waarvan 43u algemeen gedeelte en 111u korfbalspecifiek). Deze opleiding wordt georganiseerd door Sport Vlaanderen ism de korfbalfederatie. Het algemene en sportspecifieke gedeelte zijn 2 aparte eenheden waarbij het algemeen gedeelte moet behaald zijn alvorens je kan deelnemen aan het sportspecifieke gedeelte. Het algemeen gedeelte kan je volgen bij Sport Vlaanderen. Dit kan zowel door middel van zelfstudie als door het volgen van lessen. Meer informatie 

Inschrijven VTS cursus

Vrijstellingstabel basismodules Algemeen Gedeelte en vrijstellingstabel sporttakgerichte opleidingen

2. Deelnameattesten sporttechnische clinics en workshops

De sporttechnische deelnameattesten zijn niet meer verkrijbaar langs het bondsbureau maar moeten gedownload worden via de VTS-app. In de toekomst kan je via deze app alle deelnameattesten bekomen van bijgewoonde sporttechnische clinics. Deelattetsen zijn nodig voor de JSK, aanvraag verlenging coachlicentie als ervaringsdeskundige en gemeentelijke subsidies.

Om de app te downloden klik hier voor Apple en klik hier voor Android 

 

3. Coachlicentie vernieuwing van het seizoen 2019 2020

Er zijn drie soorten coachlicenties vanaf het seizoen  2019 -2020

 • Coachlicentie A
 • Coachlicentie B
 • Ervaringsdeskundige coachlicentie B, enkel nog verlening (uitdoofsenario)

Waar zijn de coachlicenties verplicht:

 • Alle A-achttallen van zaal 1ste klasse (Top League): Coachlicentie A

 • Alle A-achttallen van zaal 2de klasse (Promo League) en alle achttallen van jeugd Top Zaal U19 – Top Zaal U16 – Top Zaal U14 en Top Zaal U12 : Coachlicentie B of A of Ervaringsdeskundige coachlicentie B 2019-2022

Vereisten om een nieuwe coachlicentie te verkrijgen vanaf seizoen 2019-2020:

Alle coachlicentie:

 • Alle aanvragen moeten in het bezit zijn van een recent spelregelbewijs MasterZ.be

Voor een coachlicentie A:

 • Minstens trainer B korfbal of korfbaltrainer 4 (KNKV)
 • Initiator korfbal of korfbaltrainer 3 (KNKV) en gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar speler zijn geweest in het A- achttal van een club uit de senioren League Veld of Zaal of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar T1 of T2 zijn geweest bij een A-achttal van een club uit de senioren League Veld of Zaal. Bewijs bijvoegen bij aanvraag van de coachlicentie.

Voor een coachlicentie B

 • Minstens initiator korfbal of korfbaltrainer 3 (KNKV)
 • Een vernieuwing ervaringsdeskundige licenties van 2016 tot 2019 kan op de volgende voorwaarde toegestaan worden:
  • Minstens 1 sport gerelateerde bijscholing KBKB of VTS per jaar gevolgd hebben (bewijs bijvoegen). D.W.Z. licenties van 2016 moeten voorzien zijn van 3 bijscholingsdocumenten.

Overgangsmaatregel voor “Ervaringsdeskundigen” op basis van vorige regeling.

Voor hernieuwingen van de licentie als Ervaringsdeskundige aangevraagd tijdens het competitiejaar 2019-2020 geldt m.b.t. de verplichte bijscholingen de voorwaarde uit de vorige regeling t.t.z. “minstens 2 bijscholingen (VTS of K.B.K.B.) op sporttechnisch niveau”.

Wat zijn bijscholingen KBKB of VTS:

Van al deze bijscholingen kan je een deelname attest downloaden op mijn VOTAS (database van VTS). Dit attest moet als bewijs gebruikt worden.

Inlichtingen Liesbeth Neirinckx

Sporttechnisch Coördinator KBKB-Vlaamse Liga

liesbeth.neirinckx@korfbal.be

Aanvraagprocedure

 • Een aanvraag tot het verkrijgen van een coachlicentie indienen. Hiervoor dient het aanvraagformulier (te vinden op de KBKB-website) volledig ingevuld en ondertekend met een kopie van het vereiste attest(en)/diploma(‘s), te worden opgestuurd aan het secretariaat KBKB.
 • De bijdrage van € 50,00 storten op de rekening van de KBKB met vermelding van identiteit van de coach.
 • De coachlicentie wordt op het thuisadres bezorgd.
 • De namen van de coaches met een geldige coachlicentie zullen gepubliceerd worden op de website van de KBKB.

Geldigheidsduur

 • Een coachlicentie is drie jaar geldig.

Waar wordt de bijdrage coachlicenties aan besteed:

 • Alle bijscholingen KBKB zijn voor leden van de federatie vanaf 2019 gratis. 
 • Aanmaken en versturen van de coachlicenties 2019- 2020

4. Documenten - Videos

                     

 

5. Workshops en clinics 

Aanbod en inschrijven VTS plus

 

6. Aanbod KBKB bijscholingen:

KBKB bijscholingen altijd inschrijven langs website KBKB

 •   Hou het simpel. Workshop Scholtmeijer Wim / Elewaut Detlef 

Zaterdag 12 oktober 2019. Hou deze datum vrij! 

Plaats: bondsbebouw 

Aanvang: 10:00

Deelname gratis maar verplichte inschrijving langs website KBKB (beperkte plaatsen).

Inschrijvingen worden later opengesteld

 • Spelenderwijs verbeteren Workshop

Evaluatie app.

Deelname gratis maar verplichte inschrijving langs website KBKB (beperkte plaatsen).

Inschrijvingen worden later opengesteld

 

7. Cursussen 

 • Initiator Verde

Aanvang: september 2019

 • Geplande cursussen 2020:

  Initiator Aalst: Voorjaar 2020 (Februari- Maart- April 2020)

  Initiator Kempen: Voorjaar 2020 (Maart- April- Mei 2020)

  Initiator Gentbrugge: Najaar 2020 (September-Oktober 2020)

  Geplande cursussen 2020:

   

 

 

 

© 2018, website powered by Twizzit.com