Informatie betreffende de coachlicenties

Lijst met (on-)geldige coachlicenties:


Update: 25/11/2022

Coachlicentie vernieuwing:

Er zijn twee soorten coachlicenties:

 • Coachlicentie A
 • Coachlicentie B

 

Waar zijn de coachlicenties verplicht:

 • Alle A-achttallen van zaal 1ste klasse (Topleague): Coachlicentie A
 • Alle A-achttallen van zaal 2de klasse (Promoleague) en alle achttallen van jeugd Top Zaal U19 – Top Zaal U17 – Top Zaal U15 en Top Zaal U13 : Coachlicentie B of A

Vanaf seizoen 2019-2020 zal er ook fysiek gecontroleerd worden bij aanvang van de wedstrijd door Scheidsrechter/Jury. Het digitale wedstrijdformulier controleert automatisch de geldigheid van de de licentie. De Scheidsrechter/Jury controleert de identiteit van de coach.

 

Vereisten om een NIEUWE coachlicentie te verkrijgen vanaf seizoen 2019-2020:

Alle aanvragers moeten, zowel voor licentie A als B:

Daarenboven:

 • Voor een coachlicentie A:
  • Minstens Trainer B korfbal of Korfbaltrainer 4 (KNKV)
  • Initiator korfbal en – afzonderlijk beschouwd -
   • of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar speler zijn geweest in het A-achttal van een club uit de senioren TopLeague Veld of Zaal,
   • of gedurende de laatste 5 jaar, 3 jaar T1 of T2 zijn geweest bij een A-achttal van een club uit de senioren TopLeague Veld of Zaal of PromoLeague Veld of Zaal
 • Voor een coachlicentie B
  • Minstens Initiator korfbal of Korfbaltrainer 3 (KNKV)

 

Vereisten om een coachlicentie te VERLENGEN vanaf seizoen 2019-2020:

 • Voldoen aan de voorwaarden voor het bekomen van een coachlicentie A of B of hernieuwing als “Ervaringsdeskundige”, bekomen op basis van de vorige regeling.
 • + Minstens 2 sporttechnisch bijscholingen KBKB of VTS plus bijscholingen gevolgd hebben tijdens de geldigheidduur van de licentie (bewijzen bijvoegen).
  Opleidingen/bijscholingen KBKB wedstrijd-schotklok, jury en (club-)scheidsrechter komen NIET in aanmerking als sporttechnische opleidingen of bijscholingen.

 

Overgangsmaatregel voor “Ervaringsdeskundigen” op basis van vorige regeling:

Voor hernieuwingen van de licentie als Ervaringsdeskundige aangevraagd tijdens het competitiejaar 2022-2023 geldt m.b.t. de verplichte bijscholingen de voorwaarde uit de vorige regeling t.t.z. “minstens 2 bijscholingen (VTS of KBKB) op sporttechnisch niveau”. 

 

Wat zijn bijscholingen KBKB of VTS:

Van al deze bijscholingen kan je een deelname-attest downloaden op 'mijn VTS' (database van de Vlaamse Trainersschool). Dit attest moet als bewijs gebruikt worden.

Studenten LO sturen een bewijs door dat ze bezig zijn aan de laatste jaren van hun opleiding.

 

Voo inlichtingen kan je terecht bij Liesbeth Neirinckx (Sporttechnisch Coördinator KBKB-Vlaamse Liga)

 

Aanvraagprocedure:

 • Een aanvraag tot het verkrijgen van een coachlicentie indienen. Hiervoor dient het aanvraagformulier volledig ingevuld te worden.
 • Betaling van € 50,00 gekoppeld aan het aanvraagformulier.
 • Zorg dat je foto in onze Twizzit ledenadministratie up to date is.
 • De namen van de coaches met een geldige coachlicentie zullen gepubliceerd worden op de website van de KBKB (bovenaan deze pagina).

 

Geldigheidsduur:

 • Een coachlicentie is drie seizoenen geldig.

 

Waar wordt de bijdrage coachlicenties aan besteed:

 • Alle bijscholingen KBKB zijn voor leden van de federatie vanaf 2019 gratis.