Vlaamse Liga vzw
G. Vervoortstraat, 4
2100 Deurne
Tel. 03/366.20.35

 

Comités & Organisatie (Organigram)

 

Team KBKB

      Secretaris-Generaal: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator Laagdrempelig Sportaanbod: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Administratief medewerker: Maike Van Damme (maike.van.damme@korfbal.be)
      Administratief medewerker: Magda Weyns (magda.weyns@korfbal.be)

Raad van Bestuur (Rooster mandaten)

Voorzitter: Danielle Ruts (danielle.ruts@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 23/03/2002 (tot 1/06/2022)
1ste Vice Voorzitter: Jan Andries (jan.andries@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 25/04/1998 (tot 1/06/2023)
2de Vice Voorzitter: Alex Elewaut (alex.elewaut@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 20/03/2010 (tot 1/06/2022)
Penningmeester: Steven Luyckx (steven.luyckx@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2022)
Lid: Patrick Chalmet (patrick.chalmet@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2023)
Lid: Björn Elewaut (bjorn.elewaut@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2023)
Lid: Tina Van Grimberge (tina.van.grimberge@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2023)
Lid: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 22/03/2014 (tot 1/06/2022)
Lid: André De Nijs (andre.de.nijs@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2023)
Lid: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/05/2018 (tot 1/06/2023)
Lid: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2022)

Archivaris

      Wim Maerievoet (wim.maerievoet@korfbal.be)

Cassatiecomité (CC)

      Algemeen contact: cassatie@korfbal.be
      Voorzitter: Jan Van den Berghe (jan.van.den.berghe@korfbal.be)
      Secretaris: Mieke Vermeiren (cassatie@korfbal.be)
      Lid: Luc De Ryck
      Lid: Frédéric De Schryver
      Lid: Herman Gielen
      Lid: John Gielis
      Lid: Kim Gijsen
      Lid: Marc Van Leuven

Comité Affiliaties (CA)

      Voorzitter: Luc De Ryck (luc.hp.deryck@telenet.be)
      Secretaris: John Gielis (john.gielis@scarlet.be)
      Lid: Karel Bastiaensen
      Lid: Werner De Vooght 
      Lid: Joseph Van Meir

Comité Beachkorfbal (BEACH)

      Voorzitter: Tom Bastianen (beach@korfbal.be)
      Secretaris en Financieel Verantwoordelijke: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be
)
      Verantwoordelijke Sportcel: Erik Van den Bulck (erikvandenbulck@beachkorfbal.be)
      Lid Cel Organisatie: Sien Verhoeven 
      Lid Cel Organisatie + Social Media: Kevin Robson (socialmedia@beachkorfbal.be)
      
Lid Sportcel: Jacques Mathis 
      Medewerkers: Glenn Lanckbeen, Rob Van Dyck, Kevin Aelbrecht, Michael Verlinden

Comité Beleidsplanning (CBP)

      Voorzitter: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be)
      Lid: Jan Andries 
      Lid: Liesbeth Neirinckx 
      Lid: Danielle Ruts

Comité Beroepen (CB)

      Algemeen contact: beroepen@korfbal.be
      Voorzitter: Jan De Nef (jan@deneflaw.be)
      Secretaris: Willem Maerievoet (wim.maerievoet@korfbal.be)
      Lid: Jean-Claude Ghillebert
      Lid: Wendy Maerievoet 
      Lid: Marlies Van der Sande
      Lid: François Van Noten

Comité Bondsgebouw (CBGB)

      Voorzitter: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)
      Coördinator Vergaderingen en Contactpersoon Reservaties: Bea Zielens (bea.zielens@korfbal.be)
      Lid: David Van den Bosch

Comité De Korf (KORF)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Redactie: José Dyckmans (andre.verleene@belgacom.net)
      Foto's
: Leo Libot
      Foto's: Willy Zakeriesen 

 

Comité Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)

      Voorzitter: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be
      Secretaris: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Lid: François Van Noten 
      Lid: Chris Van Riet 

Comité Evenementen en Organisaties (CEO)

      Voorzitter en Travel-Officer: Frank D'Hooge (frank.dhooge@korfbal.be)
      Secretaris: Paula Verwimp (paula.verwimp@korfbal.be)
      Penningmeester: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)
      Lid: Ludo De Wit 
      Lid: Nancy Janssens
      Lid: André Mertens
      Lid: Tila Sartiaux 
      Lid: Anita Simons
      Lid: Eric Van den Bossche
      Lid: Peter Van Orshoven
      Lid: Andy Van Dingenen
      Lid: Bea Zielens 
      Magazijnier: Herman Warmoeskerken (hermanwarmoeskerken@hotmail.be)

Comité Financiële Audit (CFA) 

      Lid: Steven Luyckx
      Lid: Dominique Buelens
      Lid: Dave Mertens

Comité Human Resources (CHR)

      Voorzitter: Danielle Ruts (danielle.ruts@korfbal.be)

Comité Information Technology (IT)

      Lid: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be
      Lid: Jean Ruts (jean.ruts@korfbal.be)

Comité Internationale Promotie (CIP)

      Voorzitter:  Bjorn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Lid:  Marc De Geyter 
      Lid: Daniël De Rudder 
      Lid: Alex Elewaut
      Lid: Kevin Robson 
      Opleiden Buitenlandse Scheidsrechters: Dirk Van Heertum (dirk.van.heertum@telenet.be)

Directie Jeugdbeleid

      Voorzitter: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)
      Lid: Tila Sartiaux 
      Lid: Dirk Lambrecht 
      Lid: Danny Lams 
      Lid: Rita Tuyttens 
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)

Comité Korfbal@school (K@S)

      Voorzitter: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Secretaris: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)
      Lid: Patrick Chalmet 
      Lid: Alex Elewaut 

Comité Kwaliteitszorg (CKZ)

      Voorzitter: Eddy Versele (eddy.versele@korfbal.be)
      Lid: François Springael (francois.springael@korfbal.be)

Comité Laureatenjury (LAUR)

      Secretaris: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)

Comité Logistiek (LOG)

      Voorzitter: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)

Comité Marketing (MARK)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Lid:  André Mertens 
      Lid: Bea Zielens

Comité Ondersteuning Clubs (COC)

   Contact: clubondersteuning@korfbal.be

      Voorzitter: Eddy Versele 
      Lid: Patrick Chalmet 
      Lid: Ineke Daelman 
      Lid: Christel Gerardts 
      Lid: François Springael 
      Lid: Marc Vyt 
      Lid: Mike Vandenbulcke 
      

Comité Opleiding Kaders (COK)

      Voorzitter: Björn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Niki De Geyter
      Lid: Alex Elewaut 
      Lid: Rita Tuyttens

Comité Opleiding Trainers (COT)

      Voorzitter: Alex Elewaut (alex.elewaut@korfbal.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Alex Elewaut 
      Lid: Daniël De Rudder 
      Lid: Kevin De Waele 
      Lid: Marc Méganck
      Lid: Johan Olaerts 
      Lid: Jozef Van Acker
      Lid: Niels Claeys 
      Lid: Joris Van Den Neucker 
      Lid: Jef Verbeek 
      Lid: Ineke Daelman 
      Lid: Jeroen Van De Velde 
      Lid: Gregory Dom 
      Lid: Quinten Baeken 
      Verantwoordelijke Jeugdcoördinator: Bjorn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Directeur Sportkaderopleiding (DSKO): Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)

Comité Promotie & Oprichting (CPO)

      Voorzitter: Patrick Chalmet (patrick.chalmet@korfbal.be)
      Lid: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)

Comité Protesten (CPR)

      Algemeen contact: protesten@korfbal.be
      Voorzitter: Tom De Gent (tom.de.gent1@telenet.be)
      Lid: Fons Coremans 
      Lid: Rudolf Schram 
      Lid: Jozef Van Acker 
      Lid: Willy Van de Velde 
      Lid: Ronny Van Ginkel
      Lid: Tina Van Grimberge 

Comité Recreatie (CR)

      Voorzitter: Astrid Keyser (astrid.keyser@korfbal.be)
      Secretaris: Kim De Ceuster (kimdeceuster.crs@gmail.com)
      Lid: Karel Buyck 
      Lid: Nicole Coeckelbergs 
      Lid: Myriam Gerard 
      Lid: Koen Hesbeens 
      Lid: Armand Scheerens 
      Sporttechnisch Coördinator: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)

Comité Regionale Talentontwikkeling (CRT)

      Voorzitter: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)

Comité Reglementen (CRG)

      Voorzitter: Patrick Risch (patrick.risch@korfbal.be)
      Lid: Koen Baeten 
      Lid: Gilbert Bollaert 
      Lid: Tom De Gent
      Lid: Jan Andries 
      Lid: Eric Van Grimberge 

Comité Spelregels (CS)

      Voorzitter: Gilbert Bollaert (gilbert.bollaert@korfbal.be)
      Secretaris: Frank Van Maroey (frank.van_maroey@acod.be)
      Lid: Eddy Van Hoof 
      Lid: Annelies Vandenberghe
      Lid: Thierry Vangoidsenhoven
      Lid: Björn Elewaut

Comité Sponsoring (SPONS)

      Voorzitter: Eric Duchesne (eric.duchesne@korfbal.be)
      Lid: Natasja Peeters 
      Lid: André Mertens 
        

Comité Sportkampen (SPORTK)

      Voorzitter, Administratie, Monitorenbeleid en Opvolging Financiële Afhandeling: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Lid: Christel Gerardts 
      Lid: Stefaan Segers 

Comité Studentenkorfbal (CSK)

      Voorzitter: Thaila Duchesne (thalia_duchesne@hotmail.com)

Comité Subsidies (CV)

      Voorzitter: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be)
      Lid: Eric Duchesne 

Comité Topkorfbal (CTK)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Secretaris en Logistieke Cel: Paula Verwimp (paula.verwimp@korfbal.be)
      Technisch directeur: Jan Nelen (jan.nelen@korfbal.be)
      Lid: Gert Degenaers (gert.degenaerts@gmail.com)
      Bondscoach U21: Kevin de Waele (kevinentamara@skynet.be)
      Bondscoach Diamonds en Adviseur: Detlef Elewaut (detlef.elewaut@me.com)
      Assistent Bondscoach Diamonds: Johannis Schot (johannisschot@hotmail.com)
      Coach Nationale U19: Yannick Wauters (T1) (yannickkorfbal@hotmail.com) bijgestaan door Wendy van der Elst      (wendyvde@skynet.be)
      Coach Nationale U17: Johan Olaerts (T1) (johan.olaerts@telenet.be) bijgestaan door Niels Claeys (nielsclaeys@hotmail.com)
      Project Manager Talentontwikkeling U13-U15: Kevin Robson (kevin.robson@korfbal.be)
      Programma Manager en Project Manager U17-U19: Jacques Mathis (jackymathis@live.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Secretariaat Nationale Selectie U17 en U19: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Analist: Joris Van den Neucker (joris.van.den.neucker@verde-korfbal.be)
      Adviseur: Frank Buvens (frank.buvens@korfbal.be)
      Adviseur: Ann Vorsselmans (ann.vorsselmans.private@steelforce.net)
      Logistieke Cel: Gerda Keyl (gerda.keyl@telenet.be)
      Logistieke Cel: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Logistieke Cel: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)
     

Comité Veiligheid (CVE)

      Voorzitter: Kevin Aelbrecht (veiligheid@korfbal.be)
      Secretaris: Sien Verhoeven (sien.verhoeven@hotmail.com)
      Lid: André Mertens 
      Lid: Frank D'hooge 
      


Comité Wedstrijdzaken (CWZ)

      Voorzitter, Programmator, Rangschikkingen en Organisatie Finalewedstrijden: André de Nijs (andre.de.nijs@korfbal.be)
      Secretaris en Algemene Wedstrijdcontrole: Magda Huybrechts (magda.huybrechts@korfbal.be)
      Lid en Topkorfballeague: Peter D'Hollander
      Lid: Franky De Meester 
      Lid: Gerda Mannaerts
      Lid: Jozef Van Acker
      Senior Advisor: Pierre Coppens (pierre.coppens@korfbal.be)
      Algemene Wedstrijdcontrole: Leonard De Bruyn (leonard.de.bruyn@telenet.be)
      Algemene Wedstrijdcontrole: Marina Loyens (marina.loyens@korfbal.be)
      Keuringen Zaal-Veld: Marc Breugelmans (marc.breugelmans@korfbal.be)
      Keuringen Zaal-Veld: Johan Gyselinck (johan.gyselinck@korfbal.be)    

      Keuringen Zaal-Veld: Kurt Vanlerberghe (kurt.vanlerberghe@korfbal.be)

Disciplinair Comité (DC)

      Algemeen contact: disciplinair@korfbal.be
      Voorzitter: Jan De Man
      Secretaris: Yves Verschraegen (yves.verschragen@telenet.be)
      Lid: Bart Nauwelaers 
      Lid: Jeroen Van de Brul 
      Lid: André Verleene 
      Lid: Barbara Amerlynck 
      Lid: Peter d'Hollander 

Financieel Comité (FINCOM)

      Voorzitter: Danny Fonteyne (danny.fonteyne@korfbal.be)
      Lid: Carola Geeraers 
      Lid: Danielle Ruts 
      Lid: Tila Sartiaux 
      Lid: Christel Gerardts

Medisch Comité (MC)

      Voorzitter: Paul Zegers (paul.zegers@telenet.be)
      Sportverzorger: Joyce Mathis (mathis204@hotmail.com)
      Kinesist: Kevin Ongena (kevin.ongena@gmail.com)
      Kinesist: Celeste Claes
      Kinesist: Jeroen Van de Velde (jeroen.vandevelde@sikopi.be)
      Sportverzorger: Marc Vyt (marc.vyt@korfbal.be)
      Lid: Bart Verplancke (bart.verplancke@telenet.be)

Ombudsman

      François Springael: (francois.springael@korfbal.be)

Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen

      Voorzitter: Jan De Roeck (jan.de.roeck@telenet.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Dirk D'Hollander 
      Lid: Kevin Robson 
      Lid: Geert Thomas 
      Lid: Rita Tuyttens 
      Lid: Wendy Cooreman 

Scheidsrechterscomité

      Algemeen contact: scheidsrechterscomite@korfbal1.be
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Anny Blyweert
      Lid: Luc Janssens 
      Lid: Jan Nelen 
      Lid: Tina Van Grimberge 
      Lid: Joseph Van Staey 
      Lid: Miguel Wensma
      Lid: Bjorn Elewaut 
      Verantwoordelijke RvB: Alex Elewaut (alex.elewaut@korfbal.be)