Vlaamse Liga vzw
G. Vervoortstraat, 4
2100 Deurne
Tel. 03/366.20.35

 

Comités & Organisatie (Organigram)

 

Team KBKB

      Secretaris-Generaal: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator Laagdrempelig Sportaanbod: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Administratief medewerker: Maike Van Damme (maike.van.damme@korfbal.be)
      Administratief medewerker: Magda Weyns (magda.weyns@korfbal.be)

Raad van Bestuur (Rooster mandaten)

Voorzitter: Danielle Ruts (danielle.ruts@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 23/03/2002 (tot 1/06/2022)
1ste Vice Voorzitter: Patrick Chalmet (patrick.chalmet@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2023)
2de Vice Voorzitter: Alex Elewaut (alex.elewaut@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 20/03/2010 (tot 1/06/2022)
Penningmeester: Steven Luyckx (steven.luyckx@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2022)
Lid: Björn Elewaut (bjorn.elewaut@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2023)
Lid: Tina Van Grimberge (tina.van.grimberge@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/06/2021 (tot 1/06/2023)
Lid: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 22/03/2014 (tot 1/06/2022)
Lid: André De Nijs (andre.de.nijs@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2023)
Lid: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 19/05/2018 (tot 1/06/2023)
Lid: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 26/03/2016 (tot 1/06/2022)
Lid: Jan Andries (jan.andries@korfbal.be)
    Begindatum mandaat: 25/04/1998 (tot 1/06/2023)

Archivaris

      Wim Maerievoet (wim.maerievoet@korfbal.be)

Cassatiecomité (CC)

      Algemeen contact: cassatie@korfbal.be
      Voorzitter: Jan Van den Berghe (jan.van.den.berghe@korfbal.be)
      Secretaris: Mieke Vermeiren (cassatie@korfbal.be)
      Lid: Luc De Ryck
      Lid: Frédéric De Schryver
      Lid: Herman Gielen
      Lid: John Gielis
      Lid: Kim Gijsen
      Lid: Marc Van Leuven

Comité Affiliaties (CA)

      Voorzitter: Luc De Ryck (luc.hp.deryck@telenet.be)
      Secretaris: John Gielis (john.gielis@scarlet.be)
      Lid: Karel Bastiaensen
      Lid: Werner De Vooght 
      Lid: Joseph Van Meir

Comité Beachkorfbal (BEACH)

      Voorzitter: Tom Bastianen (beach@korfbal.be)
      Secretaris en Financieel Verantwoordelijke: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be
)
      Verantwoordelijke Sportcel: Erik Van den Bulck (erikvandenbulck@beachkorfbal.be)
      Lid Cel Organisatie: Sien Verhoeven 
      Lid Cel Organisatie + Social Media: Kevin Robson (socialmedia@beachkorfbal.be)
      
Lid Sportcel: Jacques Mathis 
      Medewerkers: Glenn Lanckbeen, Rob Van Dyck, Kevin Aelbrecht, Michael Verlinden

Comité Beleidsplanning (CBP)

      Voorzitter: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be)
      Lid: Jan Andries 
      Lid: Liesbeth Neirinckx 
      Lid: Danielle Ruts

Comité Beroepen (CB)

      Algemeen contact: beroepen@korfbal.be
      Voorzitter: Jan De Nef (jan@deneflaw.be)
      Secretaris: Willem Maerievoet (wim.maerievoet@korfbal.be)
      Lid: Jean-Claude Ghillebert
      Lid: Wendy Maerievoet 
      Lid: Marlies Van der Sande
      Lid: François Van Noten

Comité Bondsgebouw (CBGB)

      Voorzitter: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)
      Coördinator Vergaderingen en Contactpersoon Reservaties: Bea Zielens (bea.zielens@korfbal.be)
      Lid: David Van den Bosch

Comité De Korf (KORF)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Redactie: José Dyckmans (andre.verleene@belgacom.net)
      Foto's
: Leo Libot
      Foto's: Willy Zakeriesen 

 

Comité Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)

      Voorzitter: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be
      Secretaris: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Lid: François Van Noten 
      Lid: Chris Van Riet 

Comité Evenementen en Organisaties (CEO)

      Voorzitter en Travel-Officer: Frank D'Hooge (frank.dhooge@korfbal.be)
      Secretaris: Paula Verwimp (paula.verwimp@korfbal.be)
      Penningmeester: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)
      Lid: Ludo De Wit 
      Lid: Nancy Janssens
      Lid: André Mertens
      Lid: Tila Sartiaux 
      Lid: Anita Simons
      Lid: Peter Van Orshoven
      Lid: Bea Zielens 
      Magazijnier: Herman Warmoeskerken

Comité Financiële Audit (CFA) 

      Lid: Steven Luyckx
      Lid: Dominique Buelens
      Lid: Dave Mertens

Comité Human Resources (CHR)

      Voorzitter: Danielle Ruts (danielle.ruts@korfbal.be)

Comité Information Technology (IT)

      Lid: David Van den Bosch (david.van.den.bosch@korfbal.be
      Lid: Jean Ruts (jean.ruts@korfbal.be)

Comité Internationale Promotie (CIP)

      Voorzitter:  Bjorn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Lid:  Marc De Geyter 
      Lid: Daniël De Rudder 
      Lid: Alex Elewaut
      Lid: Kevin Robson 
      Opleiden Buitenlandse Scheidsrechters: Dirk Van Heertum

Directie Jeugdbeleid

      Voorzitter: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)
      Lid: Dirk Lambrecht 
      Lid: Danny Lams 
      Lid: Rita Tuyttens 
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)

Comité Korfbal@school (K@S)

      Voorzitter: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Secretaris: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)
      Lid: Patrick Chalmet 
      Lid: Alex Elewaut 

Comité Kwaliteitszorg (CKZ)

      Voorzitter: Eddy Versele (eddy.versele@korfbal.be)
      Lid: François Springael (francois.springael@korfbal.be)

Comité Laureatenjury (LAUR)

      Secretaris: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)

Comité Logistiek (LOG)

      Voorzitter: André Mertens (andre.mertens@korfbal.be)

Comité Marketing (MARK)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Lid:  André Mertens 
      Lid: Bea Zielens

Comité Ondersteuning Clubs (COC)

   Contact: clubondersteuning@korfbal.be

      Voorzitter: Eddy Versele 
      Lid: Patrick Chalmet 
      Lid: Ineke Daelman 
      Lid: Christel Gerardts 
      Lid: François Springael 
      Lid: Marc Vyt 
      Lid: Mike Vandenbulcke 
      

Comité Opleiding Kaders (COK)

      Voorzitter: Björn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Niki De Geyter
      Lid: Alex Elewaut 
      Lid: Rita Tuyttens

Comité Opleiding Trainers (COT)

      Voorzitter: Alex Elewaut (alex.elewaut@korfbal.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Alex Elewaut 
      Lid: Daniël De Rudder 
      Lid: Kevin De Waele 
      Lid: Marc Méganck
      Lid: Johan Olaerts 
      Lid: Jozef Van Acker
      Lid: Niels Claeys 
      Lid: Joris Van Den Neucker 
      Lid: Jef Verbeek 
      Lid: Ineke Daelman 
      Lid: Jeroen Van De Velde 
      Lid: Gregory Dom 
      Lid: Quinten Baeken 
      Verantwoordelijke Jeugdcoördinator: Bjorn Elewaut (bjorn.elewaut@telenet.be)
      Directeur Sportkaderopleiding (DSKO): Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)

Comité Promotie & Oprichting (CPO)

      Voorzitter: Patrick Chalmet (patrick.chalmet@korfbal.be)
      Lid: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)

Comité Protesten (CPR)

      Algemeen contact: protesten@korfbal.be
      Voorzitter: Tom De Gent (tom.de.gent1@telenet.be)
      Lid: Fons Coremans 
      Lid: Rudolf Schram 
      Lid: Jozef Van Acker 
      Lid: Willy Van de Velde 
      Lid: Ronny Van Ginkel
      Lid: Tina Van Grimberge 

Comité Recreatie (CR)

      Voorzitter: Astrid Keyser (astrid.keyser@korfbal.be)
      Secretaris: Kim De Ceuster (kimdeceuster.crs@gmail.com)
      Lid: Karel Buyck 
      Lid: Nicole Coeckelbergs 
      Lid: Myriam Gerard 
      Lid: Koen Hesbeens 
      Lid: Armand Scheerens 
      Sporttechnisch Coördinator: Stefaan Segers (stefaan.segers@korfbal.be)

Comité Regionale Talentontwikkeling (CRT)

      Voorzitter: Christel Gerardts (christel.gerardts@korfbal.be)

Comité Reglementen (CRG)

      Voorzitter: Patrick Risch (patrick.risch@korfbal.be)
      Lid: Koen Baeten 
      Lid: Gilbert Bollaert 
      Lid: Tom De Gent
      Lid: Jan Andries 
      Lid: Eric Van Grimberge 

Comité Spelregels (CS)

      Voorzitter: Gilbert Bollaert (gilbert.bollaert@korfbal.be)
      Secretaris: Frank Van Maroey (frank.van_maroey@acod.be)
      Lid: Eddy Van Hoof 
      Lid: Annelies Vandenberghe
      Lid: Thierry Vangoidsenhoven
      Lid: Björn Elewaut

Comité Sponsoring (SPONS)

      Voorzitter: Eric Duchesne (eric.duchesne@korfbal.be)
      Lid: Natasja Peeters 
      Lid: André Mertens 
        

Comité Sportkampen (SPORTK)

      Voorzitter, Administratie, Monitorenbeleid en Opvolging Financiële Afhandeling: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Lid: Christel Gerardts 
      Lid: Stefaan Segers 

Comité Studentenkorfbal (CSK)

      Voorzitter: Thaila Duchesne (thalia_duchesne@hotmail.com)

Comité Topkorfbal (CTK)

      Voorzitter: Yves Daelmans (yves.daelmans@korfbal.be)
      Secretaris en Logistieke Cel: Paula Verwimp (paula.verwimp@korfbal.be)
      Technisch directeur: Jan Nelen (jan.nelen@korfbal.be)
      Lid: Gert Degenaers (gert.degenaerts@gmail.com)
      Bondscoach U21: Kevin de Waele (kevinentamara@skynet.be)
      Bondscoach Diamonds en Adviseur: Detlef Elewaut (detlef.elewaut@me.com)
      Assistent Bondscoach Diamonds: Johannis Schot (johannisschot@hotmail.com)
      Coach Nationale U19: Yannick Wauters (T1) (yannickkorfbal@hotmail.com) bijgestaan door Wendy van der Elst      (wendyvde@skynet.be)
      Coach Nationale U17: Johan Olaerts (T1) (johan.olaerts@telenet.be) bijgestaan door Niels Claeys (nielsclaeys@hotmail.com)
      Project Manager Talentontwikkeling U13-U15: Kevin Robson (kevin.robson@korfbal.be)
      Programma Manager en Project Manager U17-U19: Jacques Mathis (jackymathis@live.be)
      Sporttechnisch Coördinator: Liesbeth Neirinckx (liesbeth.neirinckx@korfbal.be)
      Secretariaat Nationale Selectie U17 en U19: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Analist: Joris Van den Neucker (joris.van.den.neucker@verde-korfbal.be)
      Adviseur: Frank Buvens (frank.buvens@korfbal.be)
      Adviseur: Ann Vorsselmans (ann.vorsselmans.private@steelforce.net)
      Logistieke Cel: Gerda Keyl (gerda.keyl@telenet.be)
      Logistieke Cel: Tila Sartiaux (tilla.sartiaux@korfbal.be)
      Logistieke Cel: Chris Van Riet (chris.van.riet@korfbal.be)
     

Comité Veiligheid (CVE)

      Voorzitter: Kevin Aelbrecht (veiligheid@korfbal.be)
      Secretaris: Sien Verhoeven (sien.verhoeven@hotmail.com)
      Lid: André Mertens 
      Lid: Frank D'hooge 
      


Comité Wedstrijdzaken (CWZ)

      Voorzitter, Programmator, Rangschikkingen en Organisatie Finalewedstrijden: André de Nijs (andre.de.nijs@korfbal.be)
      Secretaris en Algemene Wedstrijdcontrole: Magda Huybrechts (magda.huybrechts@korfbal.be)
      Lid: Franky De Meester 
      Lid: Gerda Mannaerts
      Lid en Topkorfballeague: Jozef Van Acker
      Senior Advisor: Pierre Coppens (pierre.coppens@korfbal.be)
      Algemene Wedstrijdcontrole: Leonard De Bruyn (leonard.de.bruyn@telenet.be)
      Algemene Wedstrijdcontrole: Marina Loyens (marina.loyens@korfbal.be)
      Keuringen Zaal-Veld: Marc Breugelmans (marc.breugelmans@korfbal.be)
      Keuringen Zaal-Veld: Johan Gyselinck (johan.gyselinck@korfbal.be)    

      Keuringen Zaal-Veld: Kurt Vanlerberghe (kurt.vanlerberghe@korfbal.be)

Disciplinair Comité (DC)

      Algemeen contact: disciplinair@korfbal.be
      Voorzitter: Jan De Man
      Secretaris: Yves Verschraegen (yves.verschragen@telenet.be)
      Lid: Bart Nauwelaers 
      Lid: Jeroen Van de Brul 
      Lid: André Verleene 
      Lid: Barbara Amerlynck 
      Lid: Peter d'Hollander 

Financieel Comité (FINCOM)

      Voorzitter: Steven Luycx (steven.luyckx@korfbal.be)
      Lid: Carola Geeraers 
      Lid: Danielle Ruts 
      Lid: Tila Sartiaux 
      Lid: Christel Gerardts

Medisch Comité (MC)

      Voorzitter: Paul Zegers (paul.zegers@telenet.be)
      Sportverzorger: Joyce Mathis (mathis204@hotmail.com)
      Kinesist: Kevin Ongena (kevin.ongena@gmail.com)
      Kinesist: Celeste Claes
      Kinesist: Jeroen Van de Velde (jeroen.vandevelde@sikopi.be)
      Sportverzorger: Marc Vyt (marc.vyt@korfbal.be)
      Lid: Bart Verplancke (bart.verplancke@telenet.be)

Ombudsman

      François Springael: (francois.springael@korfbal.be)

Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen

      Voorzitter: Jan De Roeck (jan.de.roeck@telenet.be)
      Secretaris: Marc De Geyter (marc.de.geyter@korfbal.be)
      Lid: Dirk D'Hollander 
      Lid: Kevin Robson 
      Lid: Geert Thomas 
      Lid: Rita Tuyttens 
      Lid: Wendy Cooreman 

Scheidsrechterscomité

      Algemeen contact: scheidsrechterscomite@korfbal1.be
      Lid: Anny Blyweert
      Lid: Luc Janssens 
      Lid: Tina Van Grimberge 
      Lid: Miguel Wensma
      Lid: Bjorn Elewaut 
      Lid: Alex Elewaut
      Verantwoordelijke RvB: Tina Van Grimberge (tina.van.grimberge@korfbal.be)

Vertrouwenspersoon

 
Indien je geconfronteerd met een vermoeden of klacht van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, kan je terecht met je vragen of met je verhaal bij het Aanspreekpunt Integriteit (API) van de federatie. Twijfel niet om contact op te nemen:
 
David Van den Bosch
0495/661120