Korfbal is een sport waar jongens en meisjes samen een ploeg vormen
 
Een gemengde balsport waarbij je via dynamisch samenspel tracht te scoren in een korf die centraal op het speelveld staat.
Zowel indoor als outdoor op een sportveld, op het strand of op een pleintje kan je korfballen. 

De beste korfballers spelen met hun club in de Topkorfballeague en behoren met het nationale team, de Diamonds, tot de absolute wereldtop. 
Korfbal is topsport maar biedt heel wat mogelijkheden om ook recreatief te beoefenen en is de schoolsport bij uitstek.

Korfbal is een dynamische ploegsport die haar roots heeft in de Lage Landen. Dat bij deze unieke sport de strijd door gemengde ploegen (bestaande uit 4 vrouwelijke en 4 mannelijke spelers) wordt beslecht, is misschien wel de meest in het oog springende eigenschap, maar er is nog zoveel meer! Op topniveau staat korfbal garant voor spektakel en atletisch vermogen. Op vriendschappelijk niveau is het spel dan weer erg geschikt voor kinderen. De familiale sfeer binnen de clubs is nooit ver weg. Maar bovenal is de sport momenteel aan een opmars bezig. Mondialisering heet zoiets. En professionalisering. Een hoogtepunt hierin was het WK korfbal in 2015 dat in België georganiseerd werd...

Familiesport

Korfbal is een sport waarin waarden als respect voor de tegenstander en fair play hoog in het vaandel worden gedragen. Het principe van gelijkheid is een rode draad in alle spelregels. Als vrouw zal je enkel in een krachtmeting terecht komen met een vrouwelijke tegenstander en omgekeerd (‘gender equality’-principe). Het is een non-contactsport, wat ertoe leidt dat kleinere spelers bijvoorbeeld op snelheid de bovenhand kunnen halen tegen een breedgeschouderde tegenstander. De sport is kindvriendelijk, spelenderwijs aan te leren. In elke club zie je families waarvan ouders, zussen, neven en nichten dezelfde kleuren verdedigen. De ene op topniveau gebrand op goede resultaten in de ‘topkorfballeague’, de andere puur voor het plezier in de gewestelijke ploeg en in het feestcomité. Kortom, korfbal is een echte familiesport.

Maar ook topsport!

Non-contactsport betekent allerminst dat het om een gemoedelijk spelletje gaat. Integendeel: om top te zijn moet je én snelheid, én sprongkracht, én lenigheid én techniek in huis hebben. Het is enerzijds fysiek een veelzijdige sport die veel coördinatie vergt, anderzijds een sport die op tactisch niveau wordt beslist. Met één specialiteit kom je er niet, want om de twee doelpunten wordt er gewisseld van functie: aanvallers worden verdedigers en omgekeerd. Korfballers zijn daarom per definitie all-round atleten.

Ook ervaring en speldoorzicht zijn cruciaal. Getuige daarvan het opmerkelijke feit dat korfbalinternationals gemiddeld vier jaar ouder zijn dan atleten uit andere sporten. Ook de team spirit is niet te onderschatten. Spelers mogen noch lopen, noch dribbelen met de bal in de handen. Een sterke aanval is dus volledig afhankelijk van een goed samenspel in de opbouw, het zogenaamde sharing the ball’-principe. Sinds de invoer van de schotklok, die de ploegen aanzet om minstens om de 25 seconden tot tot een doelpoging te komen, is het spel nog dynamischer en spectaculairder geworden.

Korfbal8 is de meest ‘klassieke’ korfbalvorm.

Als enigste gemengde team-balsport wordt korfbal gespeeld met een ploeg bestaande uit 8 personen (4 dames en 4 heren). De dames en heren spelen niet tegen, maar naast elkaar (2 dames en 2 heren) in eenzelfde vak. Aangezien er om de 2 doelpunten van vak gewisseld wordt (het aanvalsvak gaat verdedigen en omgekeerd), moet je als speler erg all-round zijn. In België wordt korfbal zowel outdoor (op natuur- of kunstgras) en indoor gespeeld. De zogenaamde veldcompetitie start begin september en loopt tot einde oktober. Daarna trekken we naar de sporthallen voor de zaalcompetitie. Na de zaalfinales einde maart, hervat de veldcompetitie en spelen we daar rond begin juni de finales.

Wat is er nu zo karakteristiek aan korfbal?

  • het is een gemengde teamsport
  • je kan 360° rond de korf doelen
  • een goede passing is essentieel want je mag niet lopen met de bal
  • tactiek en atletisch vermogen zijn belangrijk om je vrij te spelen ten opzichte van je persoonlijke verdediger
     

Een korfbalterrein meet 20 op 40 meter (2 vakken van 20 op 20 meter), waarbij de korven centraal in het vak staan. De hoogte van de korf hangt af van de leeftijdscategorie, alsook de duurtijd van een wedstrijd. Zo spelen de senioren in het korfbal met een korf die 3,5 meter hoog is en een wedstrijd in de zaal duurt 2x25 minuten RPT (Real Play Time)

Korfbal een sport voor jou!

Bij korfbal gaan sport en plezier hand in hand. De enige gemengde balsport ter wereld wordt zowel binnen als buiten gespeeld met teams van 4 jongens en 4 meisjes (een ideale schoolsport!!!!). Maar niets houd je tegen om recreatief 3-3, 4-4,… te spelen. Korfbal is een sport voor iedereen: voor jong en iets minder jong, voor competitief of recreatief aangelegde mensen,…. Het is een sport waarin snelheid, behendigheid, veelzijdigheid en vooral zin voor samenspel heel belangrijk zijn!

Bekijk deze video...