07/06/2021
JEAN M. RUTS

De Bestuurlijke Mededelingen 5 met bijlagen werden gepubliceerd. 


In de BM 5 van 2021 kan je het volgende vinden:

  • een oplijsting van trainersopleidingen in het najaar 2021 en reglementen voor seizoen 2021-2022
  • het verslag van de vergaderingen van de Raad van Bestuur van 23 maart en 13 april 2021

In de bijlagen:

  • Ontslaglijst 2021
  • Ledenstatistiek van 04/2021

Veel leesplezier!