Samenstelling van het comité

 

De missie van Comité Ondersteuning Clubs (COC)

Het Comité Ondersteuning Clubs is verantwoordelijk voor alle korfbalclubs verbonden aan de korfbalfederatie. Ze informeren, ondersteunen en begeleiden deze clubs om hun werking verder te optimaliseren. Het comité bestaat uit adviseurs die met een open visie op de korfbalwereld voorstellen naar voor schuiven om de communicatie tussen clubs en KBKB verder te ontwikkelen en verbeteren.

 

Het doel van Comité Ondersteuning Clubs 

  • Informeren van clubs over beleidswijzigingen van de Raad van Bestuur
  • Het detecteren van noden en behoeften van de bestaande clubs
  • Het oplijsten van deze zaken en voorleggen bij de Raad van Bestuur
  • Terugkoppelen van de resultaten naar de clubs
  • Forum geven waarbij de clubs hun beleidswijzigingen kunnen voorstellen
  • Het organiseren van regiovergaderingen op regelmatige tijdstippen
  • Het bezoeken van korfbalclubs met noden of problemen en deze inventariseren. Deze bezoeken zullen uitgevoerd worden door de clubcoördinator en/of clubadviseur.
  • Het opstellen van de clubbarometer en de resultaten bezorgen aan de clubs. Deze kan een leidraad vormen voor de club zelf om zijn beleid verder op af te stemmen.

 

De KBKB is een brugfiguur tussen clubs en het COC

Het personeel van team KBKB is een aanspreekpunt voor alle clubs. Samen zorgen ze voor ondersteuning in de omkadering van het clubbestuur en de bijhorende taken. De medewerkers dedecteren de behoeften en opportuniteiten van clubs en werken nauw samen met het COC.

 

Baristaz

Op de Algemene Vergadering van 12 december 2020 konden clubs al voor de eerste keer kennismaken met Baristaz. Zij zijn een adviesbureau die besturen bij verenigingen wil versterken door middel van praktijkgerichte procesbegeleiding. Verder gaan zij aan de slag rond bepaalde topics om zo doorheen het traject een gedragen visie uit te werken met de betrokken club.

Klik hier voor gedetailleerde informatie over het project