Inhoud

1. Wat is verenigingswerk?

2. Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen + algemene beperkingen

3. Toegelaten activiteiten voor de sportsector

4. Administratie en belastingen?

5. Hoe een aangifte doen?

6. Handige websites

 

1. Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen voor bepaalde taken of activiteiten, zonder dat één van beide partijen belastingen of sociale bijdragen moeten betalen. Dit kan tot een bedrag van 6000 euro op jaarbasis. Daarnaast mag de maandelijkse vergoeding niet meer dan 500 euro bedragen. Deze bedragen worden geïndexeerd en de meest recente bedragen zijn hier terug te vinden. Belangrijk om te weten is dat Het Grondwettelijk Hof deze regeling vernietigd heeft. De lopende overeenkomsten binnen deze regeling mogen blijven doorlopen tot het einde van dit jaar. Of er een aanpassing of een volledig nieuwe regeling komt om deze vernietiging op te vangen is nog niet duidelijk. Van zodra er meer informatie is, zal deze gecommuniceerd worden.

 

2. Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen + algemene beperkingen

Voorwaarden

Voor werknemers:

 • Minstens 4/5e tewerkgesteld zijn.
 • Hierbij wordt een referentiepunt van 3 kwartalen voordien genomen en gelden studentenovereenkomsten niet.

 

Voor zelfstandigen:

 • dienen sociale bijdragen te betalen. 
 • Indien de zelfstandige reeds 3 kwartalen voordien sociale bijdragen is beginnen te betalen, kan hij in aanmerking komen voor verenigingswerk.

 

Voor gepensioneerden:

 • Geen bijzondere voorwaarden.

 

Voor werklozen: 

 • kunnen geen gebruik maken van het statuut verenigingswerk. 
 • Er zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Algemeen geldende beperkingen

 • Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerwerk doet, tenzij voor het vrijwilligerswerk geen kostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat. In alle andere gevallen kan de combinatie binnen dezelfde vereniging niet.
 • Verenigingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid gebruikt worden.
 • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering voor personen die via de 25 dagen-regel ingeschakeld werden, werd op 12 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De sperperiode dient dus niet nageleefd te worden indien men het voorbije jaar bij dezelfde vereniging via 25-dagenregel tewerkgesteld was.
 • Buitenlanders hebben geen rijksregisternummer waardoor ze niet automatisch gebruik kunnen maken van de online applicatie om verenigingswerk te melden. In heel wat gevallen zullen ze echter wel gebruik kunnen maken van het statuut maar hiervoor dienen ze eerst contact op te nemen met het contactcenter RSZ
 • Via verenigingswerk kan in de sportsector jaarlijks tot maximum 6340 euro en maandelijks tot een maximum van 500 euro onbelast bijverdiend worden. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. De maxima bedragen die momenteel gelden zijn hier terug te vinden.
 • Vanaf 2020 is het maandmaximum voor de sportsector opgetrokken tot 1056,66 euro. het verhoogd maandmaximum geldt voor een zeer beperkt aantal activiteiten. Een overzicht kan je hier raadplegen. 

 

3. Toegelaten activiteiten voor de sportsector

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiaties en/of sportactiviteiten verstrekt. 
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger, materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.
 • Conciërge van sportinfrastructuur.
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector. 
 • Hulp bieden op occasionele of kleinschalinge basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de sportsector. 
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de sportsector. 

 

De volledige lijst met activiteiten die onder het statuut verenigingswerk kunnen vallen is hier terug te vinden. 

 

4. Administratie en belastingen?

Verenigingen die mensen inschakelen onder het statuut van verenigingswerker, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online platvorm. Deze aangifte kan via volgende link uitgevoerd worden. Je kan de aangifte voorbereiden in een register, dit is echt niet verplicht.  

Er moet verplicht een geschreven overeenkomst opgesteld worden, die de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties beschrijven. Een modelovereenkomst is hier te vinden. Verder moet de vereniging een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade afsluiten. De polisnummers moeten in de overeenkomst opgenomen worden. 

Indien alle voorwaarden vervuld zijn, zal de verenigingswerker niet belast worden voor de bijverdienste onder dit statuut en de vereniging op zijn beurt geen sociale zekerheidsbijdragen dienen te betalen.

 

5. Hoe een aangifte doen?

Verenigingswerk aangeven moet je doen via deze link. Maak een overeenkomst op en alat deze ondertekenen voordat het verenigingswerk van start gaat. Daarna geef je bij het begin van de maand het geschatte bedrag in dat de verenigingswerker zal ontvangen. Op het einde van de maand dient het effectieve bedrag doorgegeven te worden. Dit kan verschillen door onverwachte omstandigheden zoals ziekte, feestdagen,... Hou je graag de aangifte kort bij, dan kan je aan de slag gaan met het verenigingswerkregister

De overheid maakte een filmpje waarin de hele aangifte uitegelegd wordt. Dit kan je hier bekijken. 

 

6. Handige websites

         - Op deze website is alle informatie omtrent verenigingswerk terug te vinden. Hier zijn ook de contactgegevens van het contactcenter RSZ te raadplegen.   

            Daarnaast kan je via deze website de aangifte in orde brengen. 

 

 

Bron: www.bijklussen.be, Dynamo Project