29/01/2021
David Van den Bosch

De coronacrisis zorgt voorlopig dat we blijvende inspanningen moeten leveren als samenleving om hier samen door te komen.


Wij zijn blij te vernemen dat onze clubs momenteel hard werken om het beste te maken van de mogelijkheden die er zijn. Zo kan onze jongste jeugd nog coronaproof op de clubs terecht voor een aanbod. Uit een recente bevraging, bleek meer dan de helft van onze clubs aan de slag te zijn met deze leeftijdscategorie.

Competitie 2020-2021

Het laatste Overlegcomité van de overheden in ons land bracht echter voor amateursporters geen versoepelingen met zich mee. De Raad van Bestuur van de federatie kwam daaropvolgend digitaal samen om het vervolg van het seizoen 2020-2021 te bespreken. De horizon van versoepeling ligt niet voor het grijpen en we wensen enkel sport te organiseren op een verantwoorde manier. Daarom beslist de Raad van Bestuur om het veldseizoen 2020-2021 jeugd en senioren te annuleren zonder kampioenen, stijgers of dalers. Het geplande programma wordt dus niet terug opgestart.

Ondertussen kan er, binnen de geldende richtlijnen, op de clubs een beperkt aanbod opgestart worden voor de groep 12-18 jaar. Het Ministrieel Besluit werd hiervan gisteren gepubliceerd en gaat in vanaf 1 februari. De federatie zal hierover verder communiceren als de protocollen van Sport Vlaanderen zijn geüpdatet.

 CTK -Talentontwikkeling

Aangezien het Overlegcomité nog geen duidelijkheid gebracht heeft over een eventuele versoepeling voor de amateursporters, lijkt het weinig waarschijnlijk dat er in de komende weken opnieuw onbeperkt gekorfbald zal kunnen worden.

Zodra korfballen terug mogelijk is, dan ligt de prioriteit bij de clubs en daarom heeft het CTK beslist dat het geen zin heeft om dan nog in de resterende periode voor de zomervakantie de talentontwikkeling U13 en U15 op te starten.

De zonale talentontwikkeling plannen we daarom terug te laten aanvangen bij de start van het nieuwe korfbalseizoen.