09/12/2021
David Van den Bosch

Hierbij geven we een overzicht van de coronamaatregelen die van toepassing zijn vanaf 4 december 2021.


Maatregelen met betrekking tot het dragen van een mondmasker:

 • Van zodra je een indoor sportinfrastructuur betreedt, moet je verplicht een mondmasker dragen vanaf 6 jaar.
 • Het mondmasker is verplicht voor iedereen (medewerkers, officials, spelers, coaches, ...) in de gangen, tribunes en kleedkamers (behalve in de douche).
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen:
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Je mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.

Maatregelen met betrekking tot publiek:

Indoor is publiek niet toegelaten. Enkel jonge deelnemers tot en met 17 jaar of G-sporters die nood hebben aan begeleiding, mogen zich laten vergezellen door maximum twee meerderjarige personen.

Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.

 • Boven deze drempel is het enkel mogelijk om een evenement te organiseren met Covid Safe Ticket.
  • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 100 toeschouwers outdoor.
  • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht.
  • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen.
  • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
  • Voor meer info over het gebruik van CST kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.
  • Op de site van de Vlaamse Sportfederatie kan je nalezen aan wie je allemaal een CST mag vragen. 
  • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.  

Deelnemers en medewerkers aan evenementen worden in de regel niet tot het publiek gerekend in functie van de publiekslimieten. Ze worden enkel beschouwd als publiek indien ze zich voor of na de sportactiviteit actief onder het publiek begeven en er dus de facto deel van gaan uitmaken.

Maatregelen met betrekking tot kleedkamers/indoor sportaccommodatie:

Sedert 1 september 2021 is men verplicht om CO2-meters te hebben in de kleedkamers en de sportinfrastructuur. De uitzondering hierop zijn kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

 • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
 • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
 • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).

De overheid drukt er op om het gebruik van de kleedkamers zo veel mogelijk te beperken. 

Maatregelen met betrekking tot horeca:

Sinds 1 november moet men in horecagelegenheden ook een toegangscontrole vanaf 16 jaar organiseren op basis van het Covid Safe Ticket. Zonder geldig CST mag men geen toegang verlenen tot de cafetaria. Het dragen van een mondmasker is verplicht behalve wanneer je zit. Uitbaters dienen over een beknopt draaiboek voor deze CST controle te beschikken. Zorg dat in dit draaiboek een nominatieve lijst is opgenomen met de personen die deze controle kunnen uitvoeren. De procedure uit dit draaiboek moet ook aan de klanten kenbaar gemaakt worden. Sportorganisaties kunnen hiervoor best enkele vaste medewerkers/vrijwilligers aanduiden die zullen instaan voor deze toegangscontrole. Hiervoor kan een smartphone met een CovidScanBe-app gebruikt worden.

Voor horeca geldt een verplicht sluitingsuur om 23u00. Bovendien geldt een limiet van 6 personen per tafel.

Opgelet! Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de site van Sport Vlaanderen vind je de laatste versie van het basisprotocol voor sport.