05/05/2022
David Van den Bosch

De KBKB start samen met andere federaties aan een uitwisselingstraject voor scheidsrechters.


Hiervoor lopen momenteel onder andere gesprekken met de collega's van KNKV en England Korfball. 

De uitwisseling tussen de federaties gaat verder dan enkel scheidsrechters in elkaars competitie laten fluiten, we zoeken naar een win-win op onze vele raakvlakken:

  • Hoe kunnen we IKF-referees van Engeland meer ervaring laten opdoen in een sterkere competitie?
  • Hoe kunnen we de opleidingsbeelden van andere landen inzetten in het opleidingstraject in België?
  • Wat kunnen we leren uit mekaars opleidingstrajecten?
  • Hoe kunnen we samen gaan werken rond vrouwelijke scheidsrechters?
  • ...

In het kader van de opstart van deze uitwisslingsprojecten zullen in het weekend van 15 mei twee Nederlandse scheidsrechters een wedstrijd in onze Promoleague komen leiden.