19/08/2022
David Van den Bosch

Tijdens het seizoen 2022-2023 wordt het experiment Tijdstraf en Groene Kaart verder gezet. (UPDATE 19/08/2022)


Update: De Raad van Bestuur van de KBKB besliste om in onderstaande tekst nog één verduidelijking toe te voegen ter hoogte van het art.3 Groene kaart en art. 3 Formele waarschuwing. Daarnaast werd omwille van uniformiteit en duidelijkheid een aanpassing gedaan aan het toepassingsgebied van dit experiment (Art. 3 Algemeen). Indien geen jury aanwezig is, noteert de scheidsrechter zelf (cfr. Art. 2 Tijdstraf).

De reglementen van het experiment werden na consultatie van clubs, trainers en scheidsrechters aangepast.

Algemeen

 1. Verwijzend naar art. 88 Reglement van Wedstrijden wenst de Raad van Bestuur het experiment Tijdstraf en Groene kaart door te voeren voor de zaalcompetitie
 2. Het experiment is een uitbreiding op § 4.6.f van de Officiële Spelregels KBKB.
 3. In het competitiejaar 2022-2023 zal het experiment worden toegepast voor de volgende wedstrijden (veld en zaal) (beslissing RvB 07/06/2022):
  • bij Senioren (competitie Topleague tot Overgangsklasse (A-achttallen) en bekerwedstrijden)
  • bij U19 (competitie Afd.1/Top en bekerwedstrijden) 
 4. Ingeval er zich situaties zouden voordoen die niet in dit experiment voorzien zijn, beslist de scheidsrechter.
 5. Het experiment kan, bij beslissing van de Raad van Bestuur, met maximum 2 competitiejaren verlengd worden.

 

Tijdstraf

 1. Er kan aan een speler op het speelgebied een tijdstraf opgelegd worden d.m.v. het tonen van een groene of gele kaart.
  Dit houdt in dat de speler dient plaats te nemen op de bank en onmiddellijk moet vervangen worden. Dit geldt als één van de toegestane wissels.
  In de loop van de tijdstraf is het de speler toegestaan om tijdens een time-out de bank te verlaten om de instructies mee te kunnen volgen.
  Tijdens de tijdstraf moet de speler zich volledig afzijdig houden van het spel.
 2. De scheidsrechter meldt het nummer van de gesanctioneerde speler aan de jury.
  De jury noteert het rugnummer van de gesanctioneerde speler samen met het begin en einde van de tijdstraf.
  Indien geen jury aanwezig, noteert de scheidsrechter deze gegevens zelf.
 3. Als er, om welke reden dan ook, geen wisselspelers beschikbaar zijn dan mag de gesanctioneerde speler, voor de duur van de tijdstraf, niet meer aan het spel deelnemen. Zij/hij moet worden vervangen. Indien er, ten gevolge van diverse sancties, zelfs tijdelijk, geen 6 spelers van hetzelfde achttal meer op het speelveld aanwezig zijn, of wanneer door de samenstelling van het achttal na toepassing van § 5.1 van de spelregels, het spelen onmogelijk wordt, zal de wedstrijd gestaakt worden. Voor het in gebreke blijvende achttal gelden de bepalingen van art. 99-2 Reglement van Wedstrijden.

 

Groene kaart

 1. Tijdens de wedstrijd kan de scheidsrechter een groene kaart tonen aan spelers of personen op de bank.
 2. Het getoond krijgen van een groene kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 3 minuten werkelijke speeltijd.
 3. Ingeval een persoon op de bank, incl. coach, een groene kaart getoond krijgt geldt gedurende de straftijd van 3 minuten de volgende maatregel:
  • er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf, kwetsuur van een speler, of indien een speler een rode kaart getoond krijgt.
 4. Een tweede groene kaart tijdens dezelfde wedstrijd aan dezelfde persoon is niet mogelijk.
 5. Na een gele kaart voor een persoon kan er aan dezelfde persoon geen groene kaart meer getoond worden.

 

Formele waarschuwing (gele kaart)

 1. De scheidsrechter kan een speler of iemand die op de bank zit een formele waarschuwing geven (gele kaart tonen).
 2. Gele kaart leidt, voor spelers, tot een tijdstraf van 5 minuten werkelijke speeltijd.
 3. Ingeval een persoon op de bank, incl. coach, een gele kaart getoond krijgt geldt gedurende de straftijd van 5 minuten de volgende maatregel:
  • er mag geen wissel aangevraagd en/of doorgevoerd worden behoudens ingeval van andere tijdstraf, kwetsuur van een speler, of indien een speler een rode kaart getoond krijgt
 4. Het disciplinaire gevolg van de gele kaart wordt bepaald door de betreffende artikels in het Reglement van Wedstrijden.