10/08/2023
PATRICK RISCH

Onze Secretaris-Generaal, David Van den Bosch, heeft besloten om na 7 jaar zijn carrière een nieuwe wending te geven in een andere organisatie. 


Hij zal bijgevolg de korfbalfederatie verlaten, zijn laatste werkdag bij ons zal vrijdag 13 oktober zijn.

Het Bestuursorgaan van KBKB is David erg dankbaar voor de bijdrage die hij in de voorbije jaren geleverd heeft aan de federatie. Mede door zijn inzet heeft KBKB belangrijke stappen gezet in de informatisering van zijn werking en hij heeft er mee zorg voor gedragen dat de steeds wijzigende regels in de moeilijke COVID-periode correct toegepast werden.

In de komende dagen en weken zal het bestuur van KBKB bespreken op welke wijze we een geschikte vervanger kunnen vinden.
De continuïteit in de overgangsperiode zal verzekerd worden door het Team KBKB, waar nodig bijgestaan door het directieteam. Intussen vragen we je om vanaf 14 augustus alle mails die je normaal naar David zou sturen, te adresseren aan secretaris‑generaal@korfbal.be.

Wij wensen David succes met de voortzetting van zijn loopbaan.

Namens het Bestuursorgaan,

 

Patrick Risch
Voorzitter KBKB