28/09/2023
Maike Van Damme

Met een nieuwe invulling en een vacante positie, zijn er enkele wijzigingen in het directiecomité van de KBKB.


Directeur Clubondersteuning

Kevin Robson, die eerder dit jaar naar voren werd gebracht als de nieuwe Directeur Clubondersteuning, heeft om persoonlijke redenen ontslag ingediend. Hierdoor is er nu een vacante positie in het Directiecomité.

Nieuwe benoeming: Tommy Hansens als Directeur Promotie en Sponsoring

We zijn blij te kunnen melden dat Tommy Hansens, een gekende naam binnen de korfbalgemeenschap, de functie van Directeur Promotie en Sponsoring aanvaard heeft. Hij brengt een schat aan ervaring en expertise met zich mee naar deze nieuwe rol. Tommy kent de korfbalwereld en begrijpt de uitdagingen en kansen waarmee de federatie te maken heeft.

De functie van Directeur Promotie en Sponsoring is van groot belang voor het bevorderen van de zichtbaarheid en financiële ondersteuning van de Korfbalfederatie. Wil je hem hierbij helpen? Heb je ideeën of contacten in je netwerk die nuttig kunnen zijn? Neem contact op met Tommy (tommy.hansens@korfbal.be).

Vacatures

Tijdens deze veranderingen binnen onze organisatiestructuur streven we naar een optimale werking. Dit vereist een collectieve inspanning, en we roepen daarom iedereen op om ons te ondersteunen. De invulling van de openstaande functies van Directeur Clubondersteuning en Directeur Communicatie zijn van cruciaal belang. We geloven dat met de juiste mensen op deze posities, we de sport van korfbal naar een nieuw niveau kunnen tillen.

De Directeur Communicatie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een extern en intern communicatiebeleid. Hiervoor kan gewerkt worden met een groepje van vrijwilligers die elk op hun domein bijdragen. Ook wordt een netwerk opgezet met de communicatieverantwoordelijken van de clubs.

De Directeur Clubondersteuning is verantwoordelijk voor het coördineren van initiatieven om korfbalclubs te ondersteunen bij hun dagelijkse werking. Er wordt gezorgd dat clubs de middelen aangereikt krijgen om te werken aan een succesvolle toekomst. Dit kan onder de vorm van programma’s zoals Korfbal@School, door regionale werking te stimuleren en door nieuwe clubs te begeleiden.

Interesse in het beleidsmatig vormgeven aan onze clubondersteuning of onze communicatie? Neem contact op met Patrick Risch (patrick.risch@korfbal.be)

Namens het Dagelijks Bestuur,

Patrick Risch

Voorzitter KBKB

(bron: communicatie directiecomité)