24/03/2023
JEAN M. RUTS

De Bestuurlijke Mededelingen 2 met bijlagen werden gepubliceerd. (nieuwe versie)


In de BM 2 van 2023 kan je het volgende vinden:

  • Verslag van het Comité voor Wedstrijdzaken van 9/02/2023
  • Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 10/01/2023 en 24/01/2023
  • Verslag van het Disciplinair Comité van 20/02/2023

In de bijlagen:

  • de ledenstatistiek van januari 2023
  • Uitspraken Disciplinair Comité van 20/02/2023
  • Blokschema van seizoen 2023-2024

Veel leesplezier!