De jeugdwerking van een sportfederatie is de basis van de gehele werking. Het is dan ook belangrijk deze zo goed mogelijk te ondersteunen met de aanwezige middelen. Het streven naar kwaliteits- en kwantiteitsverbetering vraagt een langetermijnvisie die de rode draad is voor het hele jeugdbeleid.

Jeugdscorekaart

De Jeugdscorekaart is het jeugdsportproject van de KBKB-Vlaamse Liga in samenwerking met Sport Vlaanderen. Het project werd ingediend onder de Beleidsfocus Jeugdsport en heeft als doelstelling de kwaliteit en de kwantiteit van de clubs te gaan verhogen.

Dit wordt gemeten aan de hand van opgestelde criteria in volgende domeinen: beleid, marketing, opleiding algemeen en opleiding trainers. Deze parameters worden jaarlijks aangepast aan de wijzigende korfbalstructuren en de steeds hogere eisen aan de korfbalclubs met jeugdwerking. Op basis van een puntensysteem ontvangen de clubs een financiële toelage om hun jeugdwerking te ondersteunen.

Het reglement van de Jeugdscorekaart vind je hier terug. Meer informatie over de Beleidsfocus Jeugdsport van de Vlaamse sportbeleid vind je op deze website Sport Vlaanderen.  Heb je vragen over de Jeugdscorekaart kan je deze stellen bij jeugd@korfbal.be.

 

Documenten