Clubgegevens


Stamnummer: 36

Oprichtingsdatum: woensdag 28 oktober 1953

Clubkleuren veld: Rood/Groen/Rood

Clubkleuren zaal: Rood/Groen/Rood

Maatschappelijke zetel: Turnhoutsebaan 461 bus 17, 2140 Borgerhout

Telefoonnr: 0472 60 74 86

BTW-nummer: BE 0417.684.077

Website: www.spartacus.be


Veld (kunstgras)
 

Sportkamer Park Groot Schijn 

Ruggeveldlaan, 486

2100 Deurne 

Tel.: 0472 26 12 69

 

Zaal

 

Bestuursleden

Voorzitter: Fontyn Jense 
GSM: 0472 60 74 86, E-mail: jense_fontyn@hotmail.com , E-mail: spartacus@korfbal.be

Secretaris: Moreau Arina 
GSM: 0499 69 80 17, E-mail: arina.kurt@telenet.be

Penningmeester: Fabri Geert 
Telefoon: 03 383 55 98, GSM: 0473 49 25 21, E-mail: Geert.fabri@stjerne.be

Wedstrijdsecretaris: Moreau Arina 
GSM: 0499 69 80 17, E-mail: arina.kurt@telenet.be

Jeugdsecretaris: Moreau Arina 
GSM: 0499 69 80 17, E-mail: arina.kurt@telenet.be

Webmaster: Fabri Raymond
E-mail: raymond.fabri@skynet.be

Beker U19 A. Janssens: Nelen Jan 
GSM: 0477 22 96 36, E-mail: jan@ndnelen.be

Sportief verantwoordelijke: Nelen Jan 
GSM: 0477 22 96 36, E-mail: jan@ndnelen.be

Jeugdverantwoordelijke: Peeters Kurt 
GSM: 0499 98 91 14 , GSM: 0499 98 91 14 , E-mail: arina.kurt@telenet.be