07/02/2019
ALEXIS ELEWAUT

Opsturen van coachlicenties


Als de coachlicentie goedgekeurd en betaald is, is ze geldig vanaf de betalingsdatum.

Ze worden NIET naar het thuisadres opgestuurd en het nakijken gebeurt op het wedstrijdformulier.

U moet de licentie NOOIT voorleggen aan de scheidsrechter voor de wedstrijd.

Aanvragen langs de website: