09/12/2021
David Van den Bosch

Vijf maanden na de schrappingsperiode willen we graag eens inzoomen op de toestand van het ledenbestand van de federatie. Hoe doen we het na drie coronagolven?


Enkele dagen voor het einde van de maand november 2021 klokte ons ledenbestand af op 7.173 leden. Dit is 176 en 324 leden minder dan respectievelijk dezelfde datum in 2020 en 2019. Op 30 juni 2020 (voor de schrappingen) stond het totaal van ons ledenbestand op 7.593 leden. Daar zitten we momenteel dus nog 480 leden van verwijderd. Belangrijk om hierbij te vermelden, is het feit de alle Vlaamse sportfederaties deels gesubsidieerd worden op basis van hun ledenaantal. Hoe meer leden we dus kunnen aansluiten, hoe groter onze subsidie is die we vanuit de Vlaamse overheid krijgen. De federatie zet samen met de clubs actief in op het aansluiten van leden via verschillende initiatieven zoals het Korfbal@school-project.

50,16 % van onze leden zijn jeugdleden (U19 en jonger). We zien in deze categorie een afname van 45 leden ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. Veelbelovend is echter om te noteren dat er een flinke groei zit in onze jongste jeugd. In de categorieën U7, U9 en U11 samen zien we een groei van meer dan 300 (!) leden. Als federatie en clubs deze werking kunnen verder zetten, zit er dus hopelijk een mooie generatie korfballers aan te komen. In de U19 was een daling te verwachten gezien de veranderingen in de leeftijdscategorieën. Als we echter dieper kijken, zien we toch een grote uitval bij deze jongeren. We tellen bij de U17 en U19 samen ongeveer 270 leden minder dan vorig jaar. We vermoeden dat corona hierbij zeker een rol zal hebben gespeeld en hopen dat sommige van deze leden de weg naar het korfbalterrein in nabije toekomst zullen terug vinden.

Bij de clubs moeten we jammer genoeg vaststellen dat Ekerse en Boutersem niet langer bestaan als korfbalverenigingen. Verder vond er een fusie plaats tussen Korfbal Sint-Gillis-Waas en Vos Reinaert. Globaal telt de federatie minder leden dan een jaar geleden, maar toch zijn er 16 clubs die hun ledenaantal zien toenemen. Grootste stijgers zijn Vosko (+70 %) en Verde (+31%). Zij tonen aan dat groei in onzekere coronatijden dus zeker mogelijk is.

Uniek aan korfbal is het gemengde karakter en dat vertaalt zich ook in ons ledenbestand. De verdeling mannen (51,35 %) en vrouwen (48,65%) is bijna in evenwicht. Bij ons jeugd staan de meisjes dan weer één procentje voor op de jongens.